Den vanskelige returen

Den vanskelige returen

Denne uken arrangerer LAG og PBI tre møter om jord og konflikt i Colombia med den colombianske menneskerettighetsforkjemperen Ingrid Vergara fra organisasjonen MOVICE.

Drapet på kameraten vår Rogelio er relatert til kampen om jord og makt, som er opphavet til konflikten. Hensikten var å gi bevegelsen en beskjed: "Vi skal ramme dere der det gjør mest vondt", sier menneskerettighetsforkjemperen Ingrid Vergara.  

Vergara kommer denne uka til Norge for å delta på flere møter i regi av Peace Brigades International (PBI) og LAG.  Hun vil fortelle om den vanskelige kampen for jord og rettigheter, som ikke bare ble kameraten Rogelio Martínez’ skjebne, men som også har ført til at hun og familien trues på livet. I flere år har hun og organisasjonen Movice arbeidet for å avsløre grove menneskerettighetsbrudd og ledsage internt fordrevne småbønder som kjemper for å vende tilbake til jorda si.

30. oktober var det lokalvalg i Colombia. Er de samme korrupte kreftene med forbindelser til illegale væpnede grupper blitt valgt inn igjen? Eller kommer det nye krefter med vilje til å virkeliggjøre reformer og bekjempe dem som forfølger jordaktivister og menneskerettighetsforkjempere? Åtte av de nyvalgte guvernørnene var støttet av ”para-politikere” - politikere med forbindelser til paramilitære grupper, rapporterer Nuevo Arco Iris. Dette er en av temaene Ingrid vil ta opp under sitt besøk.

Jorda står i sentrum for den langvarige, væpnede konflikten i Colombia. Minst fire millioner mennesker har blitt fordrevet fra hjemmene sine og endt opp i storbyenes slumstrøk som følge av krigen. Samtidig har seks millioner hektar jord havnet i hendene på illegale væpnede grupper - spesielt de paramilitære - og deres allierte. Dette skjedde med gården Alemania, som Rogelio Martínez og 51 andre småbønder dyrket i felleskap.

Landet kan ikke komme seg ut av fattigdommen og løse den væpnede konflikten uten en transformerende rural reform, hevder FN i en ny rapport. Kampen for å vende tilbake til jorda står høyt på dagsorden i Colombia nå, som president Juan Manuel Santos har lovet å gi 2 millioner hektar jord tilbake til sine opprinnelige eiere.

Men utfordringene er store: Siden Santos kom til makta i august i fjor har 20 jordaktivister, som kjemper for retten til jord og territorier, blitt drept, melder USOC. Likevel gir ikke Ingrid Vergara opp:

- Jeg har overlevd forfølgelse før. Da jeg var 18 år måtte jeg flykte fra landsbyen min. Men jeg vendte tilbake. Jeg vil alltid forsvare folks rettigheter.

Du kan møte den forfulgte menneskerettighetsforkjemperen Ingrid Vergara på et av de åpne møtene som finner sted denne uka:

- Torsdag 10. november kl. 17.00 på Blindern i Oslo (Aud. 4, A-blokka)

- Fredag 11. november kl. 19.00 på Kvarteret i Bergen

- Lørdag 12. november kl. 13.00 på Café Sting i Stavanger

Kristina Johansen