Nyheter

Filtrer etter
Bli med på LAGet!

Bli med på LAGet!

LAG jobber for å spre informasjon om forholdene i Latin-Amerika og støtter de som jobber for en bedre framtid på kontinentet. I en tid hvor politikerne stadig forsøker å kutte Latin-Amerika blir LAGs arbeid bare viktigere.
30.11.2015
30.11.2015 | Les mer