Nyheter

Filtrer etter

Argentina vs. gribbene: utfall kan avgjøre fremtidens lån

Høsten 2012 vant gribbefondet NML Capital søksmålet mot Argentina i en rettssal i New York. NML fikk dermed gjennomslag for kravet om full tilbakebetaling på statsobligasjoner som hedgefondet kjøpte for en billig penge da Argentina var midt oppi en økonomisk krise. Argentina anket saken, men i august kom ankedomstolen fram til den samme avgjørelsen. Nå har Argentina henvendt seg til den amerikanske høyesterett i håp om å vinne en sak som kan ha store konsekvenser for restrukturering av statlig gjeld verden over.
3.10.2013
3.10.2013 | Les mer
Konflikt om utdanningsreform i Mexico

Konflikt om utdanningsreform i Mexico

I Mexico er misnøyen med sittende president Peña Nieto stor. Sammenstøtene mellom politi, hær og demonstranter har ført til fengslinger, drap, flere skadde og uskyldige under etterforskning siden Nieto ble innsatt 1. desember i fjor. Søndag smalt det igjen.
3.9.2013
3.9.2013 | Les mer