Nyheter

Filtrer etter
Uttalelse fra Landsmøtet om Oslo Freedom Forum

Uttalelse fra Landsmøtet om Oslo Freedom Forum

Halvorssens Oslo Freedom Forum bruker menneskerettigheter som et påskudd for å angripe regjeringer i Latin-Amerika som forsøker å innføre fordelings- og integreringsprosjekter som støtter opp om den fattige og ekskluderte befolkning på kontinentet.
1.3.2016
1.3.2016 | Les mer
Sepur Zarco

Sepur Zarco

Sterke scener fra den pågående Sepur Zarco-rettsaken i Guatemala der kvinner forteller om seksuelle overgrep og forsvinninger som var en del av et strukturelt og målrettet angrep på befolkningen.