Arbeidsliv

Arbeidsliv

Frihandelssoner og uformell sektor, men også arbeiderstyre og kamp mot midlertidige stillinger. LAG støtter fagbevegelser som kjemper for alle arbeideres rettigheter.