Koordineringsmøte: stopp ratifisering av frihandelsavtale mellom EFTA og Mercosur

LAG og Handelskampanjen inviterer til koordineringsmøte for sivilsamfunnsorganisasjoner og initiativer som ønsker å jobbe sammen for å stoppe ratifisering av frihandelsavtale mellom EFTA og Mercosur.

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Mercosur ble ferdigforhandlet i slutten av august, og skal nå videre ratifiseres i de enkelte landene. LAG inviterte til demonstrasjon "Redd Amazonas, stopp handelsavtalen med Brasil" foran Stortinget forrige uke, som på kort tid ble støttet av 13 siv.sam.-organisasjoner og samlet i overkant av 200 demonstranter. Flere organisasjoner har også de siste dagene kommet med utspill i media som er kritiske til avtaleinngåelse.  Dette vitner om at vi kan skape en bred allianse som kan samarbeide for å stoppe avtaleinngåelse.

Med koordineringsmøtet ønsker vi å kartlegge standpunkt og argumenter imot ratifisering, samt å legge en plan for hvordan vi kan jobbe strategisk for å stoppe avtalen.  

Liste over organisasjoner som var demonstrasjonen torsdag 29. aug

Spire, Natur og ungdom, Greenpeace Norge, Attac Norge, Changemaker Norge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge, Framtiden i våre hender, Alliansen ny landbrukspolitikk, LO i Oslo, Norges sosiale forum, Handelskampanjen, Ta havet tilbake og jorda i bruk, Latin-Amerikagruppene i Norge

Politiske partier:

SV, Rødt, MDG, Rød ungdom, Oslo sosialistiske studenter (SU studentlag)

12. september, kl. 14:00-16:00
LAG og Handelskampanjen
Frivillighetshuset/K1, Kolstadgata 1 (på Tøyen). Møterom Tuben.