LAGs jubileumskonferanse

Bli med på Latin-Amerikagruppenes jubileumskonferansen 2017!

13.-15. oktober inviterer Latin-Amerikagruppene i Norge til LA-konferanse i Oslo, så hold av helga!

I år markerer Latin-Amerikagruppene i Norge 40 år. Derfor blir årets LA-uke en jubileumskonferanse i Oslo 13.-15. oktober. Hold av helga!

I løpet av konferansen vil vi se på tre dilemmaer på venstresida og forsøke å sette disse inn i en historisk kontekst. Vi vil jobbe med en alternativ uttrykksmåte for politiske budskap og midt oppi det hele inviterer vi til en heidundrande jubileumsfest! Du er invitert!

Fredag 13. oktober starter vi med pubdebatt på SisteSang på Grønland klokka 18:30. Tema for pubdebatten er «kampen om Latin-Amerika». 

Lørdag 14.oktober blir den store konferansedagen. Konferansen vil ta sted i 1.etasje i Kolstadgata 1. 

Klokka 11:00 står tema «kampen om ressursene» for tur. Eduardo Gudynas, latinamerikansk tenker, økofilosof og professor i global rettferdighet og miljø, gir en innledning om hva utvinning av ikke-fornybare ressurser har betydd for utviklinga i Latin-Amerika. Deretter blit det debatt!

Klokka 14:30 blir det snakk om media og «kampen om sannheten». Hvilket ansvar har medier og informasjonsformidlere? Hvilke sannheter forteller de, og hva baseres disse sannhetene seg på? Hvilke interesser ligger bak de nyhetene vi leser? Og hvilke sannheter velger vi å tro på? Ángeles Diez, statsviter og sosiolog fra Universidad Complutense de Madrid, vil holde en innledning om hvordan medieindustrien fungerer og gi oss sin tolkning av den latinamerikanske «virkeligheten». Deretter blir det debatt!

Lørdagskvelden er satt av til en skikkelig jubileumsfest!

Søndag 15.oktober blir malerkostene brukt for å jobbe med alternative uttrykksmåter av politiske budskap.

Mer informasjon kommer snart!


13. -15. oktober, kl. 18:00-17:00
LAG
Kolstad gata 1 på Tøyen. Pubdebatten blir på Siste Sang på Grønland.