Internasjonal Solidaritet

De siste dagene har LAG mottatt mange brev med kondolanser fra våre partnere i Latin-Amerika. Vi legger dem ut her for at de skal kunne leses av alle.
image.php?id=13009 CONAVIGUA skriver:

Til LAG og våre norske venner

I møte med den alvorlige situasjonen, og tapet av menneskeliv som dere har lidd den 22. juli i år vil vi uttrykke vår fordømmelse av attentatet mot de norske ungdommene og menneskene som befant seg i bygningen i Oslo sentrum.

Vi i CONAVIGUA fordømmer handlingen, samtidig som vi uttrykker vår solidaritet med det norske folk og den norske regjeringen, og spesielt LAG og de berørte familiene. Denne vanskelige situasjonen som dere nå står ovenfor forplikter oss til å fortsette kampen for livet for alle kvinner i verden.

I dag, mer enn noensinne, forplikter CONAVIGUA seg til å fortsette å styrke deltakelsen og kampen for fred og velferd for alle mennesker. I kampen for rettferdighet og fred i verden er det verken rom eller begrunnelse for vold.

Vi anerkjenner at Norge har vært et av de mest deltakende landene for å oppnå dialog og fred i Guatemala. Derfor oppmuntrer vi dere i det solidariske arbeidet i Guatemala og andre land.

Vi ønsker dere handlekraft og styrke for å fortsette framover!

 

Kjære norske venner:

Med skrekk har vi begynt å ta inn over oss nyhetene fra Norge fredag og lørdag. I første rekke skal dere motta kondolanser fra meg og min kone Marta for disse hendelsene som trolig berører direkte enten en av dere eller noen i deres nærhet. I andre rekke mottar dere vår solidaritet i dette øyeblikket av kollektiv sorg, ikke bare i det norske folk men også i hele verden.

En sterk klem, Miguel Pickard, Radio Zapatista, www.radiozapatista.org

 

Kjære venner og kamerater,

Vi som jobber i CEADL og som i lang tid har vært vitner til solidariteten fra dere og det norske folk, kjenner den absurde katastrofen som har rammet det norske folk som om den var vår egen, den er resultatet av den sinnsvake holdningen til en gal mann forbredt på vold og ødeleggelse.

Vi håper at denne urettferdige begivenheten ikke endrer egenskapene til deres folk og at freden og klarheten kommer til alle dere.

Vi er glad i dere alle, leve Norge og måtte den dødelige volden selv dø.

CEADL og det Bolivianske observatoriet for naturressurser (Observatorio Boliviano de los recursos naturales)

image.php?id=13010Til Latin-Amerikagruppene

Med dette sender vi dere en hjertelig og broderlig hilsen fra CORDES og de lokalsamfunnene som er med oss i sin prosess for selvbestemt utvikling.

Gitt begivenhetene forårsaket av attentatene i Oslo de siste dagene som sådde sorg i mer enn 90 familier, uttrykker CORDES sin avsky mot hendelsene, og sin solidaritet med det norske folk, som har vært kjennetegnet av sin støtte til andre folk mens de har søkt å løse egne konflikter.

Vi ber innstendig om at det norske folket overkommer frykten og fortsetter framover, ”fornuften, rettferdigheten og solidariteten skal overvinne”, og at de menneskeliggjør utviklingen hos verdens folk.

Med broderlige hilsener, Ernesto Morales, CORDES Chalatenango

Kjære venner,

På vegne av kollektivet Madreselva sender vi våre kondolanser vedrørende den grusmme tragedien som rammet det norske folk. Vi er oppriktig lei oss for at et folk så soldarisk som det norske, skal lide tapet av verdifulle liv.

Vi håper med hele vårt hjerte at det ikke blir i deres land slik som det har blitt i vårt. Vi håper framtiden bringer håp og velferd

image.php?id=13016

Julia Loge