Allmøtet i Latin-Amerikagruppene, januar 2019

Lokallag, utvalg, arbeidsgrupper, samordningsgrupper og enkeltmedlemmer i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) innkalles med dette til Allmøtet som holdes i Oslo 26.-27. januar 2018.

Allmøtet vil finne sted i lokalene til LAG på Frivillighetshuset på Tøyen, Kolstadgata 1. LAG refunderer delegatens billigste reisealternativ. Vær derfor tidlig ute og book billetter nå. Alle medlemmer er velkomne på Allmøtet, og har forslags- og talerett.

Dagsorden og sakspapir skal sendes ut sammen med andre innkalling to uker før Allmøtet, samt mer praktisk informasjon. Siden sakspapirer skal sendes ut to uker før Allmøtet, minner vi om at allelokallag, arbeidsgrupper, utvalg og samordningsgrupper må sende inn sine årsberetninger og forslag til debatt og vedtak på Allmøte til sekretariatet i god tid før 2. innkalling og senest 4. januar.

På Allmøtet i Januar skal det velges ny leder, ny kontrollkomité bestående av tre medlemmer med vararepresentanter, samt ny valgkomité bestående av tre medlemmer med vararepresentanter. Den sittende valgkomiteen skal komme med en innstilling og er i gang med arbeidet, men de trenger hjelp med forslag til å finne kandidater som kan være aktuelle. Ta gjerne kontakt med Vilde eller Ingrid i valgkomiteen på e-post dersom du har forslag til kandidater til de ulike vervene! Vilde og Ingrid kan kontaktes på e-post: ingridandreaholland@gmail.com eller vilde.90@hotmail.com

Påmelding av delegater, medlemmer, observatører gjøres via e-post ved å sende fullt navn, hvilket lokallag, utvalg, komite, samordningsgruppe, arbeidsgruppe du sogner til, samt om du har noen matallergier til:marina@lagnorge.no Påmelding må være sekretariatet i hende seinest ti dager før Allmøtet (14. januar).