LAGs Nasjonale Kampanjer i 2019

Allmøtet i januar vedtar LAGs nasjonale kampanjer i 2019. Nasjonale Kampanjer er prioriterte temaer og saker som hele organisasjonen skal jobbe med. Send dine forslag før 11. januar.

Hva er Nasjonale Kampanjer?

Nasjonale kampanjer er en årlig plan som samler LAGs lokallag, arbeidsgrupper og utvalg rundt sentrale temaer og saker som organisasjonen prioriterer i løpet av året. Målet er at alle i LAG lærer mer om disse temaene og sakene, samt som å gjennomføre informasjonstiltak og arrangementer, både lokalt og nasjonalt. Gjennom Nasjonale Kampanjer ønsker LAG å påvirke dagsorden til debatten om Latin-Amerika i Norge.


Hva består Nasjonale Kampanjer av?

Det handler om temaer og saker som LAG setter opp på første plass i prioriteringsliste til solidaritetsarbeid med Latin-Amerika. Derfor må disse temaene og sakene begrunnes med utgangspunkt i en grundig politisk analyse, og kobles til LAGs politiskpåvirkning og aktivisme i 2019. Det er spesielt viktig å koble Nasjonale Kampanjer til Latin-Amerikauke og brigade arbeid i 2019.

LAG må ha minst et tema og en sak som skal prioriteres i løpet av året. Et eksempel på en mulig sak er Hydro-saken og situasjonen i Barcarena. Det er en sak som kan kobles til overordene temaer som LAG har jobbet mye med som norske investeringer i utlandet, miljø og utvikling, rettigheter til urfolk og etniske grupper, og den konkrete situasjonen i Brasil etter valg av Bolsonaro som president. Det er en sak som den hjemkommende Brigade kan jobbe med, en sak som har allerede skapt mye oppmerksomhet i Norge, som kan skape aktivisme, allianser og som er aktuell i vårt arbeid med politiskpåvirkning. Andre eksempler på mulige saker er rettsaken om drapet på Berta Caceres i Honduras, abortlov og kvinnerettigheter i Argentina eller Mapuches kamp i Chile.

Et eksempel på et mulig tema er "Utviklingen av demokratiet i Latin-Amerika". Dette er et tema som kan omfatte både Mellom- og Sør-Amerika, en negativ utvikling som går inn i temaer som utviklingen av høyreekstremisme, militarisering av samfunn i flere land, forverret menneskerettighetssituasjon, og tilbakeslag for de sosiale endringene som alternative regjeringer har kjempet frem i regionen i de siste 20 årene. Et åpent, men konkret tema som alle i LAG kan koble til hverdagsaktivisme. Andre eksempler på mulige temaer er migrasjons og menneskerettigheter, IIRSA-plan, norske investeringer i Latin-Amerika og urfolksrettigheter.

Vi har også fått et brev fra MST (vår samarbeidspartner i Brasil) som lister noen saker de mener solidaritetsorganisasjoner bør prioritere i sitt arbeid med Brasil i 2019:

  • Jobbe for å politisk isolere dagens regjering gjennom nasjonale kampanjer og legge press på nasjonale myndigheter.
  • Rette søkelys på kriminaliseringer av MST og de politiske kampene som gjennomføres av sosiale bevegelser i Brasil.
  • Jobbe med kampanjen «Lula Libre» gjennom å styrke og etablere internasjonale komiteer for «Free Lula» i flere land.
  • Internasjonalisering av “la Asociación de Amigos y Amigas de la ENFF”.

Når LAG bestemmer sine saker og temaer til Nasjonale Kampanjer kan organisasjonen bruke sine ressurser til arrangementer, informasjonstiltak, invitere gjester fra Latin-Amerika, i tillegg til å planlegge Latin-Amerikauke.

Alle forslag til Nasjonale Kampanjer er velkommen!

Send dine forslag før 11. januar til dagligleder@lagnorge.no eller diego@lagnorge.no