Lula livre?

Foto: https://comitelulalivre.org/

Foto: https://comitelulalivre.org/

Høysterett har besluttet at fengslingen av Lula er grunnlovsstridig.

Høyesterett i Brasil besluttet torsdag 7.november at fengslingen av en person som bare ble dømt i andre instans er grunnlovsstridig. Denne beslutningen bør føre til løslatelse av tusenvis av fanger, inkludert tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva. 

Aline Luana de Oliveira Chaves som er på utveksling hos LAG feirer idag og sier at for De Jordløses Bevegelse, MST og for resten av den sosliale bevelgelsen i Brasil er dette en stor seier. Hun sier videre at de forventer at myndighetene vil gjøre det de kan for å utsette frigivningen av Lula. "Men vi mobiliserer: 560 dager i fengsel er 560 dager for lenge" avslutter Luana.  

For oppdatert informasjon: https://comitelulalivre.org/Land