Hva er Alliansen ny landbrukspolitikk?

Alliansen ny landbrukspolitikk (ANL) er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig allianse som jobber for å snu retningen i norsk landbrukspolitikk.

ANL ønsker å erstatte dagens industrialiserings- og effektivitetsfremmende landbrukspolitikk – med kjøtt- og melkeproduksjon basert på stadig økende grad av soyaimport –, med en landsdekkende landbrukspolitikk basert på de lokale forutsetningene og agroøkologiske prinsipper. Alliansen består i dag av Sosialistisk Ungdom, Attac Norge, Spire, Biologisk-dynamisk forening, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom, Oikos økologisk, Rød Ungdom, Norges Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg samt LAG.

ANL har særlig arbeidet for bedre og mer omfattende utnyttelse at de store utmarksbeiteressursene vi har i landet, for revitalisering av den gamle seter-tradisjonen, og mot de problematiske aspektene ved soyaimporten, som for eksempelavskoging i Amazonas. LAGs samarbeidspartnere i Latin-Amerika, og LAG som organisasjon ser på matproduksjon fra et globalt solidaritetsperspektiv med grunntanke om at man ikke skal spise av andres matfat bare fordi det er billigere. Selv om det å drive matproduksjon i Norge ikke nødvendigvis er kostnadseffektivt, har vi likevel et globalt ansvar i en verden som blir stadig mer utsatt for uår og avlingssvikt grunnet klimaendringer.

Vi oppfatter at i dagens nyliberale frihandelsparadigme, hvor jordbruksprodukter produsert på industrielt vis i lavkostnadsland fraktes over hele kloden, er det verdens småbønder som kommer dårligst ut. Disse bøndene blir frarøvet sin jord og sitt levebrød til fordel for etablering av store plantasjer med monokultiver, som i sin tur fører til utarming av jorda, slik at den etter få år ikke lenger kan brukes.

Det å opprettholde en høy nasjonal selvforsyningsgrad basert på norske ressurser og en proteksjonistisk jordbrukspolitikk er dermed solidarisk overfor verdens småbønder, fordi dette vil hindre at Norge blir en del av den globale rovdriften på verdens naturressurser som de multinasjonale selskapene innenfor jordbruksproduksjonen står for. Mer informasjon om ANL finner du på http://landbruksalliansen.no/