Går av som styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge

Går av som styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge: Cristian Ariel Peña gir seg som leder for Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) i 2020. Nå søkes arvtakeren som skal lede organisasjonen videre i det kommende året.

Cristian Ariel Peña har vært med i LAG siden han flyttet til Norge i 2014. Tilbake i Argentina var han involvert i ulike politiske og sosiale bevegelser som den kontinentale plattformen Alba Movimentos. I 2016 ble han valgt til nestleder i LAG og i 2018 jobbet han som koordinator for solidaritetsbrigadene til Brasil. I 2019 valgte argentineren å gå for styreledervervet, som han har sittet med til i dag.

- Det er litt leit å ikke stille til gjenvalg. Sist år som styreleder i LAG har jeg utvidet min forståelse om hvordan man driver med politisk arbeid og bygger internasjonalt solidaritet med bevegelser som kjemper for en mer rettferdig verden. Det har vært veldig lærerikt og spennende!, sier Cristian.

Viktig arbeid for veldig mange mennesker

Latin-Amerikagruppene i Norge er en over 40 år gammel solidaritetsorganisasjon som i flere tiår har sendt brigader av nordmenn til land i Latin-Amerika for å bidra med solidaritetsarbeid. I tillegg driver organisasjonen med utveksling av aktivister fra Latin-Amerika til Norge og mellom forskjellige land i regionen. LAG har lagt ned omfattende arbeid for å nyansere framstillingen av Latin-Amerika i medier i Norge.

- Vi ser at norske medier fortsatt i dag tar til den lette løsningen med å videreformidle nyhetssakene til andre og større mediehus uten å være for kritiske til det. For eksempel har NRK ikke lenger en fast korrespondent i Latin-Amerika. I Norge har man ennå ikke omtalt det som skjedde i Bolivia som noe i nærheten av et statskupp. Det sier jo noe, sier Cristian.

Samtidig så blir handlingsrommet for sosiale bevegelser i regionen mindre og mindre med den voksende ytre-høyrebølgen.

-Vi har hatt besøk av flere aktivister som sier det har blitt vanskeligere å kritisere myndighetene og drive aktivisme. Volden øker også i flere steder for noen år siden så en fredelig utvikling. I Brasil og samtlige naboland øker volden som legitimeres av presidentenes hatytringer. I Colombia er forfølgelsen av ledere for sosiale bevegelser så stor at man begynner å ta til våpen igjen. Dette har blitt et mer og mer aktuelt tema for oss å jobbe med, sier Cristian.

I tillegg har man sett en endring i Norges rolle i regionen hvor Norske regjeringen siden 2013 har kuttet i bistandsmidler og til land som kan motta bistand til foredel for investeringer rettet mot næringsliv og handel i regionen. I 2017 ble latin-Amerikastudier på UiO lagt ned og generelt ser man kutt i Latin-Amerikaforskning i Norge.

- Det er derfor utrolig viktig at vi har en organisasjon som er opptatt av å snu disse tendensene. For LAG er det også avgjørende å støtte sosiale og politiske bevegelser som kjemper mot patriarkatet og imperialisme og for menneskerettighetene, og å være med på å bygge bærekraftige og rettferdige økonomiske modeller, sier Cristian.

Internasjonal solidaritet

Det er et viktig verv å være styreleder for LAG. Det kommer mye ansvar med det, men også mange læringsmuligheter i å representere organisasjonen i ulike politiske sammenhenger.
-Å være styrelederen i organisasjonen krever at du alltid holder deg oppdatert angående det som skjer i Latin-Amerika og Karibia og at du i tillegg sørger for at sakene som organisasjonen prioriterer blir relevant for den norske offentligheten, sier Cristian.
-I år har jeg møtt mange ulike organisasjoner og politiske partier både fra Norge og Latin-Amerika. Det er en utrolig lærerik opplevelse å representere LAG i så ulike arenaer. For å kunne gjøre dette må lederen være med på å holde og forsterke den organisatoriske strukturen, samt å ha en nær kontakt med alle organisasjonsleddene. LAG er en grasrotorganisasjon som er helt avhengig av sterke og aktive lokallag og arbeidsgrupper. I tillegg har organisasjonen et solid og erfarent sekretariat som alltid er klare for å bistå, når det trengs. Det kommer veldig godt med når man er styreleder, sier Cristian.

Da har det kommet godt med å ha spansk som morsmål, som Cristian Ariel Peña har som er fra Argentina. Dette mener han allikevel ikke skal stoppe folk fra å søke.

- Jeg tenker at det er veldig viktig at vi får en styreleder som også har en god fot innenfor politikken i Norge og er stødig på norsk. Styreleder er også ansvarlig for å representere organisasjonen i ulike politiske sammenhenger. En nestleder er kanskje mer opplagt at er fra Latin-Amerika og kan bistå styreleder i jobben, sier Cristian.

Til allmøtet i 22.-23. februar 2020 skal også nestleder velges. Da er det viktig at mange søker, så ikke styrelederen står igjen med alt ansvaret.

-Vi er på utkikk etter folk som er interesserte i nestledervervet også. Det er bare å ta kontakt med valgkomiteen. Vi håper mange har lyst å prøve seg, sier Magnus Flåten Nickelsen fra valgkomitéen.

Valgkomitéen vil snakke med deg

Styreleder for LAG blir valgt av medlemmene på Allmøtet 22.-23. februar 2020. Fram til da jobber valgkomitéen, som består av Magnus Flåten Nickelsen og Ingrid Holland med å finne fram til kandidater som ønsker å stille til valg.

– Å lede Latin-Amerikagruppene er et stort ansvar, og det er for oss i valgkomitéen både et utfordrende og viktig arbeid å finne rette vedkommende som skal ta over etter Cristian. Det er viktig at folk ikke kvier seg for mye for å ta på seg et slikt ansvar. Man vokser mye med vervet og ansvaret. Vi tenker at det å både ha styreleder og en aktiv nestleder kan senke terskelen folk har for å søke, sier Magnus.

-Ønsker du å engasjere deg og jobbe for saken som styreleder, da ønsker vi å snakke med deg, sier Magnus.

I tillegg til å finne fram til den perfekte kandidaten til å lede Latin-Amerikagruppene de neste årene, jobber valgkomitéen også med å finne folk som har lyst å engasjere seg som nestleder, i kontrollkomitéen og valgkomitéen selv.

– Har du spørsmål eller er du bare nysgjerrig vil vi snakke med deg, sier Magnus, og oppfordrer folk til å ta kontakt. 

Stille til valg som leder?

Ønsker du å stille til valg som styreleder, ta kontakt med valgkomiteen på e-post: magnnic@gmail.com. Valgkomitéen ønsker å høre fra deg og vil gjerne se din CV så fort som mulig og innen 6. februar. Tips gjerne valgkomitéen om kandidater du mener bør stille (med forbehold om at du har avklart dette med personen på forhånd).

Stille til valg som nestleder eller medlem av kontroll- eller valgkomitéen?

Er du interessert i å stille som kandidat som nestleder eller som medlem av enten kontrollkomitéen eller valgkomitéen eller ønsker du å nominere noen? Da er det bare å melde fra til valgkomitéen.


*Toppbildet ble tatt av Heidi Mohrsen