Drap på menneskerettighetsforkjempere øker under koronakrise i Colombia

Foto: CTA

Foto: CTA

Mandag 04.mai ble Carlos Andrés Sánchez myrdet i Tibú kommune i fylke Norte de Santander. Han er en av 85 sosiale ledere som hittil i 2020 har blitt drept. Koronakrisen har intensivert en allerede spent situasjon i Colombia.

Det har vært en økning i drap på menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister under koronakrisen fordi de blir mer sårbare under isolasjon. LAG ber den norske regjeringen om å oppfordre den colombianske regjeringen til å etterforske drapene og videre implementering av fredsavtalen.


Pressemelding


Carlos Andrés Sánchez kjørte sin bil da han ble avskåret av to bevæpnede menn på motorsykler og ble skutt flere ganger. Menneskerettighetsforkjempere har fra før av vært sterkt truet av paramilitære grupper i Colombia. Situasjonen er uholdbar, og koronakrisen har forsterket trusselen mot sosiale ledere.

 «Vi fordømmer disse hendelsene sterkt. Dette er en systematisk strategi mot sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet bak dette er større konsentrasjon av jord og store kontrakter til gruve-, energi- og agroindustrielle prosjekter. CNA ansvarliggjører den colombianske staten for hendte hendelser og de som kan komme fremover», uttalte Coordinador Nacional Agrario (CNA), LAGs samarbeidspartner i Colombia.

Økning i drap, trusler og vold mot sosiale ledere, særlig menneskerettighetsforkjempere og miljøaktivister, er en tendens som har blitt forsterket under Ivan Duques regjering. I starten av mars sendte LAG, sammen med de andre organisasjonene i Colombiaforum, et bekymringsbrev til den norske regjeringen om dette. 85 sosiale ledere og 24 av FARCs tidligere medlemmer som signerte fredsavtalen har blitt drept hittil i år. De siste tre årene, siden undertegningen av fredsavtalen, har situasjonen blitt stadig farligere. Tiltakene som har blitt innført på grunn av koronakrisen gjør lokalbefolkninger og deres ledere mer sårbare.

 «COVID-19 gjør aktivister mer sårbare for undertrykkelse og drap, både fordi de er geografisk isolerte og fordi flere beskyttelsesmekanismer ikke fungerer like effektivt. Pandemien blir i så måte et speil på landets brutale realitet: ekstrem ulikhet og langvarig og pågående undertrykkingsstrategi mot demokratiske krefter. I tillegg er straffefriheten på mer enn 90% i alle disse sakene”, sier Marianne Gulli, medkoordinator for LAGs brigader i Colombia.

LAG ber den norske regjering om å følge opp anbefalingene fra OHCHR, særlig ved å oppfordre den colombianske regjeringen til å etterforske drap på menneskerettighetsforkjempere. Det er avgjørende at Norge støtter lokale initiativer fra sivilsamfunnsorganisasjoner og oppfordre myndighetene til videre implementering av fredsavtalen.

Kontakt for ytterligere informasjon:

Marianne Gulli: +47 952 28 642, lagbrigadas@gmail.com

Diego Marin: +47 410 79 393, diego@lagnorge.no 

Land