Dra på solidaritetsbrigade!

Å reise på brigade gir deg muligheten til å bli kjent med og stå side om side med sosiale bevegelser i Latin-Amerika.
Søk her
Følg oss på:

I 2018 har LAG brigader hos de jordløses bevegelse i Brasil. I 2019 sender vi brigader til Guatemala. Fristen for å bli med til Brasil er nå gått ut, men du kan nå søke begge brigadene i 2019. Endelig frist for vårbrigaden 2019 er 1.oktober 2018.   

De 10 som nå er i Brasil deltar på et intensivt og variert opplegg. I samarbeid med MST organiserer LAG lenger opphold i MSTs bosetninger, hvor man får mulighet til å bo med familier og delta i hverdagsliv og arbeidet deres på nært hold. Gjennom oppholdet blir det også organisert flere politiske programmer, som har som mål å gi en bred innsikt i brasiliansk og latinamerikansk politikk og samfunn. Gjennom hele oppholdet, og i løpet av halvåret etter hjemkomst driver brigaden fram et informasjonsarbeid som en del av LAG. 

Du kan følge brigaden som er ute nå på Facebook og Instagram!

Om du vil ha inspirasjon fra tidligere Brasilbrigader kan du lese reisebrevblogginnlegg og brigadehistorier fra Brasilbrigadene i 2014 og 2015, eller sjekke ut kampanjen Grønn Ørken

Brigaden som reiser til Brasil høsten 2018 har følgende opplegg: 
Introduksjonsseminar er 22-24.juni på Røkleivhytta i Oslomarka. 
FK Youth Camp er 14-18. august i Førde, Sogn og Fjordane. 
Forberedelseskurs  vil foregå 18-25. august på Flagstad gård, Hamar.
LAGs sommersamling blir 25.-26. august i Oslo. 
Inforarbeidsverksted på LAGs kontor på Tøyen i Oslo 27-28 eller 29. august.

Brasil ca 29.august-20. desember 2018. 

Hjemkomstseminar 22-25.januar 2019 og vintersamling 25-26.januar 2019.