Praktisk informasjon

Følg oss på:

Høstbrigaden til Colombia 2020

Obligatoriske forberedelser for høstbrigaden til Colombia 2020 

19. - 21. juni på Røkleivhytta i Oslomarka. 

Forberedelser siste halvdelen av august:

 • Forberedelseskurset er 13. - 24. august på Flagstad Gård på Hamar 
 • Youth Camp: 24. - 28. august i Bergen
 • Avreise ca. 28. august


Planer for perioden i Colombia

 • September: introduksjonskurs med språkkurs.  
 • Slutten av september: første uteopphold på landsbygda.
 • Deretter følger et politisk program som blant annet består av møter med aktivister, politikere, organisasjoner og representanter fra sivilsamfunnet. Etter dette reiser man på andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Colombia avsluttes rundt 10. desember. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i slutten av august. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid  Hjemkomstseminar er omtrent 15. - 24. januar 2021 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. Våren 2021 vil det være deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier.

Vårbrigaden til Brasil 2021

Obligatoriske forberedelser for vårbrigaden til Brasil 2021 (tentative datoer)

 • Introduksjonsseminar 22. - 24. november 2020 på Røkleivhytta i Oslomarka
 • Forberedelseskurset er 20. - 30.januar 2021 på Flagstad Gård på Hamar
 • Avreise 31. januar.
 • Youth Camp arrangeres av Norec.

Tentativ oversikt over perioden i Brasil

 • Februar: introduksjonskurs med språkkurs.
 • Mars: første uteopphold på landsbygda. Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Brasil avsluttes i juni. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i slutten av august 2021 i Oslo. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk oppfølgingsarbeid foregår høsten 2021 og er deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier. 

Økonomi

Prosjektet blir i all hovedsak finansiert av NOREC, men det er også en egenandel på 20 000. Med dette blir følgende utgifter dekt: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Latin-Amerika, kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.  Det er satt av 50 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge. 

Brigadistene må dekke enkelte måltider, lommepenger og andre småutgifter. Dette kan beløpe seg til 5-15 000 over de 5 månedene oppholdet varer. Hvor mye en bruker avhenger mye av eget forbruksmønster og hvilket land en er i. Guatemala er rimeligst mens Brasil er dyrest. Tolken eller tolkene i brigaden får et honorar på 2-4000 (avhengig av om det én eller to tolker med på brigaden)