Praktisk informasjon

Følg oss på:

Program 

OBLIGATORISKE forberedelser for vårbrigaden til Guatemala 2019

LAGs Introduksjonsseminar er 22-24. november på Røkleivhytta i Oslomarka. 

FK Youth Camp: 8-11. januar i Førde, Sogn og Fjordane. 

LAGs forberedelseskurs : 18- 25. januar på Flagstad gård, Hamar.
LAGs vintersamling: 26-27. januar i Oslo
Infoworkshops: 28-29.januar i Oslo

Avreise ca 30.januar

Guatemala

Februar: introduksjonskurs med språkkurs.
Slutten av februar: første uteopphold på landsbygda.
Deretter følger et politisk program, andre uteopphold, neste politisk program og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Guatemala avsluttes rundt 10. juni. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret 28-30.august. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatorisk informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 28-30 august og LAGs sommersamling 31 august - 1 september.
Aktiviteter: aug-des 2019 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).

Dersom du kan fungere som tolk får du et honorar på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.

Egenandel: 20 000 kr 
Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under fridager. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Guatemala,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.
Det er satt av 60 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge.