Praktisk informasjon

Følg oss på:

Vi tar nå imot søknader for høsten 2018 (Brasil) samt våren 2019 (sannsynligvis Guatemala)

Høsten 2018 sender LAG 10 norske unge aktivister til Brasil. Kunne du tenke deg å være én av dem?

Vi søker deg som:

- 18-35 år
- er engasjert i samfunnet rundt deg
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika.

Det er en fordel med portugisisk- eller spanskkunnskaper, men ikke et krav.

Som solidaritetsbrigadist lærer du portugisisk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.

I Brasil samarbeider LAG med Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), også kalt De jordløses bevegelse. MST er Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, med over 1,5 millioner medlemmer.

Plan for høstbrigaden 2018 til Brasil

Programmet under er foreløpig, det vil si at det kan komme endringer i løpet av våren.

OBLIGATORISKE forberedelser:
LAGs Introduksjonsseminar: 16- 17. juni  (alternativt 23-24.juni) på Røkleivhytta i Oslomarka. Datoen bekreftes ila februar 2018 

Fra 14.august og til avreise 29.august er det kontinuerlige forberedelser så det er bare å pakke sekken allerede 13.august og gjøres seg klar. 

FK Youth Camp: 14-17.august i Førde, Sogn og Fjordane 
(for dere fra Østlandet blir det antakelig felles avreise 13.august fra Oslo)  

LAGs forberedelseskurs : 18-25. august på Flagstad gård, Hamar.
LAGs sommersamling: 25.-26. august i Oslo
Oppfølging av forberedelseskurset på LAGs kontor på Tøyen, Oslo 27-28. august

Avreise 29.august

Brasil

September: introduksjonskurs med språkkurs.
Slutten av september/begynnelsen av oktober: første uteopphold på landsbygda.
Midten av oktober: politisk program.
Slutten av oktober/begynnelsen av november: andre uteopphold.
Slutten av november/begynnelsen av desember: politisk program, og siste uteopphold samt informasjonsarbeid.

Oppholdet i Brasil avsluttes rundt 20. desember. Brigadistene kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret 22-25.januar. Det anbefales å komme hjem minimum 5 dager før dette seminaret på grunn av tidsforskjell. 

Obligatoriske informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 22-25.januar og LAGs sommersamling 25.-26. januar.
Aktiviteter: januar-juni 2019 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).

Dersom du kan fungere som tolk får du et honorar på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.

Egenandel: 20 000 kr 
Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under fridager. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Brasil,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.
Det er satt av 60 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge.