Praktisk informasjon

Følg oss på:

I 2018 sender LAG 20 norske unge aktivister til Brasil. Kunne du tenke deg å være én av dem?

Her finner du søknadskjemaet!

Vi søker deg som:

- 18-35 år
- er engasjert i samfunnet rundt deg
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika.


Det er en fordel med portugisisk- eller spanskkunnskaper, men ikke et krav.

Som solidaritetsbrigadist lærer du portugisisk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.

I Brasil samarbeider LAG med Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), også kalt De jordløses bevegelse. MST er Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, med over 1,5 millioner medlemmer.

Plan for vårbrigaden 2018 til Brasil

Programmet under er foreløpig, det vil si at det kan komme endringer i løpet av høsten.

Forberedelser:

Introduksjonsseminar: 25-27. november 2017 på Røkleivhytta (oppmøte i Oslo).

FK Youth Camp: 9-12. januar 2018 på Hurdal syn- og mestringssenter

LAGs forberedelseskurs :12-22. januar på Flagstad gård, Hamar. 

LAGs vintersamling: 26.-28. januar i Oslo.

Brasil
Avreise 29. eller 30. januar
Februar: introduksjonskurs med språkkurs.
Slutten av februar/begynnelsen av mars: første uteopphold på landsbygda.
Midten av mars: politisk program.
Slutten av mars/begynnelsen av april: andre uteopphold.
Slutten av april/begynnelsen av mai: politisk program, og siste uteopphold.
slutten av mai/juni: Informasjonsarbeid.

Oppholdet i Brasil avsluttes rundt 10. juni. Brigadistenev kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i august.

Informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 21.-24. august og LAGs sommersamling 24.-26. januar.
Aktiviteter: august- desember 2018 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier).

Dersom du kan fungere som tolk, gir vi kompensasjon for dette i form av lavere egenandel. Kompensasjonen er på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.

Egenandel: 20 000 kr  Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under fridager. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Brasil,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet.
Det er satt av 50 000 til hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge.