Praktisk informasjon

Følg oss på:

Søknadsperioden for brigaden til Colombia høsten 2017 er nå forbi. I løpet av juni vil det bli mulig å søke på brigade for 2018.

I Colombia samarbeider LAG med nettverket Coordinador Nacional Agrario (CNA), som organiserer over 30 lokale og regionale bondeorganisasjoner på den colombianske landsbygda.

Som solidaritetsbrigadist lærer du spansk, deltar på politisk program med lokale organisasjoner og du bor på landsbygda og deltar i dagliglivet til familiene der. Disse erfaringene og denne nye kunnskapen tas med hjem inn i livet i Norge hvor vi jobber for å formidle det videre.

Vi søker deg som:
- er engasjert i samfunnet rundt deg  
- har et ønske om å lære om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på 
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika.

Alle aktuelle kandidater kalles inn på intervju. 

Plan for høstbrigaden 2017 til Colombia
Forberedelser:

Programmet er under utarbeid, det vil si at det kan komme mindre endringer i løpet av våren.
Introduksjonsseminar: 16-18. juni 2017 på Bondehytta i Nittedal (oppmøte i Oslo).
Forberedelseskurs: 7-17. august 2017 på Flagstad gård på Hamar.
Fredskorpsets Youth Camp: 22-25. august 2017 i Hurdal.
Deltakelse på LAGs sommersamling 25.-27. august 2017, Tannlegehytta i Nordmarka utenfor Oslo.

Colombia
Avreise 28. eller 29. august.
September: introduksjonskurs med språkkurs.
Slutten av september/begynnelsen av oktober: første uteopphold på landsbygda.
Midten av oktober: politisk program.
Slutten av oktober: andre uteopphold.
November: politisk program, ferie, og siste uteopphold.
Desember: Informasjonsarbeid.

Oppholdet i Colombia avsluttes rundt 20. desember. Brigadistenev kan selv bestemme om de vil reise hjem da, eller reise videre fram til hjemkomstseminaret i januar.

Informasjonsarbeid
Hjemkomstseminar 23-26. og LAGs vintersamling 26-28. januar.
Aktiviteter: januar - juni 2018 (deltidsarbeid som kan kombineres med arbeid og studier)

Alder: 18-35 år
Det er en fordel med spanskkunnskaper, men ikke et krav.

Dersom du kan fungere som tolk, gir vi kompensasjon for dette i form av lavere egenandel. Kompensasjonen er på 4000 om det er én tolk, og 2500 om det er to tolker på brigaden.

Egenandel: 20 000 kr  Brigadistene må holde seg selv med lommepenger under oppholdet og under ferie. Erfaringsvis bruker en cirka 4-8000 kr utenom egenandelen. Noen bruker mer, og andre mindre.

Prosjektet blir hovedsak finansiert gjennom Fredskorpset og følgende utgifter dekkes: Reise til og fra hjem og skoleringsarrangementene nevnt over, reisen t/r hjemsted-Colombia,  kost, losji og langtransport under uteopphold, forsikring, vaksiner,  kurs i Norge og språkskole i vertslandet. Det er satt av 60 000 hver gruppe til informasjonsarbeidet i Norge.