Sør-nordbrigaden 2019

Følg oss på:
Fra august til november i 2019 så LAG sammen med Ixmukané og Yolanda fra Guatemala, Alejandra fra Colombia og Luana fra Brasil på spørsmål rundt feminisme og urfolksrettigheter i Norge versus Latin-Amerika. Brigadistene var basert i Oslo, men reiste til både Bodø for å bo på gård sammen med Bonde- og Småbrukarlaget (NBS), Finnmark for å bli kjent med nord-Sápmi, og lokallagene til LAG i blant annet Bergen og Trondheim. Her kan du lese en artikkel skrevet i 2019 om brigadistene og deres program i Norge.

Hvem er årets brigadister, hvilke organisasjoner kommer de fra og hvorfor synes de det er viktig å organisere seg? Her forteller årets brigadister litt om seg selv:

Ixmukané Saqihiix Quib Caal
Guatemala 

Organisasjon: CUC (Comité de Unidad Campesina - Komiteen for bønders fellesskap)

Jeg har gjennom arbeidet mitt i CUC jobbet med oppfølging av lokalsamfunn i åtte år. Da har jeg jobbet med oppfølging av familier og skolering i agroøkologi.

Mine besteforeldre ble utnyttet og frastjålet landet der de var de rettmessige eierne, og bor i dag i et lokalsamfunn som okkuperer den samme jorda. Jeg ønsker å skape rettferdighet gjennom å ta tilbake land slik at våre kommende generasjoner kan leve frie for utnyttelse.

Det er viktig å organisere seg for å motstå et system som har undertrykket oss i generasjoner, og fortsetter å undertrykke oss. Vi må organisere oss for å komme oss ut av disse formene for kollektiv undertrykkelse.

Jeg kjemper fordi besteforeldrene mine levde et liv med utestengelse, utnyttelse og tvangsfordrivelse. Jeg kjemper for å søke rettferdighet for enhver forbrytelse begått av undertrykkerne og på den måten leve et liv fritt for utnyttelse, diskriminering, ekskludering med tilgang på like rettigheter og like muligheter for alle.

Yolanda Catú Raxjal
Guatemala 

Organisasjon: Conavigua (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala - Det nasjonale nettverket for enker i Guatemala)

Innenfor CONAVIGUA har vi ungdomsorganisasjonen MOJOMAYAS som består av unge medlemmer av CONAVIGUA. Jeg har vært en del av organisasjonen siden jeg var 14 år gammel. Jeg bidrar i forskjellige aktiviteter innenfor organisasjonen slik som å holde kurs og å delta i skoleringsprosesser. Det er viktig å organisere seg fordi det mange problemer som påvirker oss som urfolk. Og jeg sier urfolk fordi det er vi som er mest utsatt for tvangsfordrivelser, diskriminering og liknende. Men det er også ting som påvirker oss som land, og ofte har ikke vi nødvendig kunnskap for å kunne gjøre motstand mot det som påvirker oss. Jeg kjemper for en bedre verden, og en likere verden.

Luana de Oliveira Chaves
Paraná, Brasil 

Organisasjon: MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - De jordløses bevegelse)

Jeg heter Luana og har vært en del av De jordløses bevegelse i 19 år. Akkurat nå sitter jeg i den delstatlige ledelsen innenfor kommunikasjons- og kultursektoren. Jeg har også bidratt til MSTs kollektiv som arbeider med kjønn, unge og LGBT. Jeg er utdannet pedagog fra Educadores del campo, et kurs laget spesielt for sosiale bevegelser.

Det jeg elsker med det jeg driver med er mulighetene kultur og kunst bidrar med inn i det å utvikle et menneske. Det bidrar til større bevissthet når vi bygger opp menn og kvinner, i arbeidet med å bygge et nytt samfunn.

Kommunikasjon hjelper oss til å spre ordet om bevegelsen vår, for at arbeiderne kan fortelle storsamfunnet hva vi produserer, hvordan våre familiebruk fungerer og hvordan vi tar i bruk agroøkologiske prinsipper, mot agrobusiness og storskala produksjon for eksport, som kun gagner kapitalismen.

Det er viktig å organisere seg for å at vi som arbeiderklasse samlet kan møte utfordringene vi står overfor. Å kjempe er en glede og en nødvendighet, jorda tilhører folket, og vår verdighet bør forsvares. Et nytt samfunn bør bygges der ikke mer blod blir spilt på grunn av ulikheten som råder i vår verden, et samfunn der vi ikke lenger blir utnyttet, slik at vi endelig kan være frie.

Maria Alejandra Salazar 
Colombia 

Organisasjon: CNA (Coordinador Nacional Agrario - Det nasjonale bondenettverket i Colombia), og ACA (Asociación Campesina de Antioquia - Bondelaget i Antioquia)

Jeg heter Alejandra, og kommer fra Antioquia i Colombia. Jeg har vært med i CNA i åtte år, og i ACA siden 2014. 

I organisasjonen vi har utviklet prosesser for å samle minner i det østlige Antioquia, minner om den væpnede konflikten og motstandskraften mot konflikten. Jeg har ledsaget lokale initiativ med unge kvinner som jobber med temaet seksuelle og reproduktive rettigheter, og voksne kvinner med psykososial støtte. Og også grupper av unge som jobber med forsvar av territoriet.

Mine personlige interesse er å jobbe med kvinner og ledsage bygdesamfunn. Med utvekslingen til Norge ønsker jeg å bringe tilbake mange opplevelser, kunnskap om Norge og kunnskap fra de andre brigadistene for å styrke arbeidet vi gjør i Colombia. 

Tanken er å hjelpe til å bygge en politikk på kjønn innad i min organisasjon basert på folkelig bondefeminisme, og også å bygge en politisk skole for kvinner i det østlige Antioquia med ACA.

Det er viktig å organisere seg, for i colombiansk sammenheng var et av resultatene fra krigen frykten for at lokalsamfunnene skulle organisere seg. I dag har trusler mot sosiale ledere, og utvinningsindustrien satt oss i en situasjon som bare vil være mulig å håndtere gjennom organiserte samfunn som forsvarer sine territorier.

Jeg kjemper for livet, for fred, for forsvaret av våre territorier, for ikke å bli fordrevet i vårt eget land.


Møt brigadistene

Latin-Amerikauka 2019: Brigadistene bidrar til forskjellige arrangementer hele uka, sjekk program her.

Du lese om brigadistene som var i Norge i 2018 her

Engasjer deg!

Vil du engasjere deg i brigadeprosjektet? Brigadistene trenger bosted, faddere og tolker hvert høst. Les mer her.