Følg oss på:

I Latin-Amerika

I 2016 består sør-sør utvekslinga av 12 aktivister fra bondebevegelsene i Brasil, Colombia og Guatemala. De har hovedfokus på skolering, økologisk produksjon og utveksling av erfaringer i post-konfliktsituasjoner (Colombia og Guatemala).