Ut på bøgda!

Etter mange uker forberedelser er endelig Brigada Benjamin fra LAG Norge ute i bosetningene til MST – De Jordløses Bevegelse. Brigadistene er spredt i fem grupper, både i bosetninger, landsbyer og i okkupasjonsleir i kommunen Santa Quiteria.

Etter fem uker med introduksjon og politisk program på MSTs nasjonale skole, ankom brigaden delstaten Ceará i nord-Brasil torsdag 25. September. Hovedformålet med å ha brigaden i denne delstaten er uran- og fosfatgruver som nå er i ferd med å bli utbygd i områder hvor bønder kjemper for å beholde jorda si. Gruvene vil gjøre det ulevelig for mange i området og tvangsflytting en unngåelig konsekvens. Man regner med at rundt 6000 familier i området vil bli rammet. Familiene kommer fra 27 landsbyer i Santa Quiteria og 15 i kommunen Itatira.

 

Myndighetene i Brasil og på delstatsnivå promoterer fosfat- og urangruvene som en positivt utvikling. Eierskapet av gruvene er en sammenslåing av Indústria Nucleares do Brasil (INB) og gruveselskapet Mineração Galvani. Problemer knyttet til utvinning av uran er knyttet til flere ledd i produksjonskjeden: utvinningen, transport, foredling og radioaktivt avfall. Studier fra delstaten Bahia, hvor driften av uran-gruver er i gang, er blitt brukt for å forutse problemene i Ceará.

 

For å forsvare seg mot gruva har man skapt Articulação Antinuclear do Ceará, sammensatt av Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Cáritas Diocesana de So-bral og Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde da Universidade Federal do Ceará (TRAMAS-UFC).

 

Brigadens første stopp på vei ut var kommunesenteret Santa Quintera, før vi fortsatte veien i en humpete og stor lastebil. Vi ankom landsbyen Pico da Cima i felles tropp for å dele et fiskemåltid med MSTerne som tok i mot oss. Landskapet i Ceará, da spesielt i innlandet, er knusktørt. Snart fire år med tørke har gjort livet i disse områdene svært vanskelig. Om gruvene bygges, og de få vannkildene som finnes blir forurenset, vil det ikke være mulig å overleve her. Likevel visste landskapet frodige små oaser, slik som elva og kulpene i bosetningen Pico da Cima.

 

Litt etter litt i løpet av to dager med moped, mer humpete lastebil, liten bil og minibuss ble den ene brigadisten etter den andre trygt plassert hos familier i de ulike bosetningene. De neste tre ukene vil Brigada Benjamin være delt slik:

 

Tora og Anton: Pico da Cima

Astrid, Karl og Maria: Queimada

Daniel og Ingrid: Trapia

Ingeborg og Brage: Okkupasjonen Terra Prometida / Jardim

Tori og Vilde: Esperança

Land