Foto: Dasic Fernandez

Foto: Dasic Fernandez

Dette skjer

Bli med på et arrangement i nærheten av deg!
Følg oss på:
25 apr

LAG-Pils

Arbeidsutvalget (AU), inviterer folket til en hyggelig, folkelig, sosialistisk, lavterskel og inkluderende samling for alle i LAG. Dette er for at vi skal bli kjent med alle, hygge oss og diskutere politikk.
25. april, kl. 19:00-23:30
LAG Blindern/ Arbeidsutvalget
Bydelskroa på Tøyen, Oslo
Facebook
LAG Oslo inviterer til allmøte på Tøyen. Alle medlemmer, arbeidsgrupper, aktivister og interesserte er velkommen. De som er medlemmer har stemmerett.
30. april, kl. 17:00-19:00
LAG Oslo
Kolstadgata 1, 3. etasje, 0652, Oslo
I år, som i fjor, skal vi marsjere. I år, som i fjor, skal vi synge. I år, som i fjor, skal vi kjempe. Og i år, som i fjor, trenger vi mat. Derfor kamerater, arrangerer Latin-Amerikagruppene Oslo 1.mai-frokost i Kolstadgata 1, før vi går sammen ned til Youngstorget.
1. mai, kl. 09:00-11:30
LAG Oslo
3. etasje i Frivillighetshuset. Kolstadgata 1, 0652 Oslo
Facebook
5. -6. mai, kl. 09:00-16:00
LAG Norge
Kolstadgata 1, 0652 Oslo
LAG Oslo inviterer til allmøte på Tøyen. Alle medlemmer, arbeidsgrupper, aktivister og interesserte er velkommen. De som er medlemmer har stemmerett.
21. mai, kl. 17:00-19:00
LAG Oslo
Kolstadgata 1, 3. etasje, 0652, Oslo
LAG Oslo inviterer til allmøte på Tøyen. Alle medlemmer, arbeidsgrupper, aktivister og interesserte er velkommen. De som er medlemmer har stemmerett.
11. juni, kl. 17:00-19:00
LAG Oslo
Kolstadgata 1, 3. etasje, 0652, Oslo
  • 1
  • 2