Foto: Dasic Fernandez

Foto: Dasic Fernandez

Dette skjer

Bli med på et arrangement i nærheten av deg!
Følg oss på:
Skogplanting som klimatiltak er et mye diskutert tema. Eukalyptus bidrar til karbonbinding samtidig som plantasjene ødelegger livsgrunnlaget for lokalbefolkningen. Det vil bli innledninger fra Mosambik og Brasil
27. september, kl. 19:00-21:00
LAG Norge, Naturvernforbundet og FIAN Norge
Naturvernforbundets kontorer, Mariboes gate 8 (5. etg), Oslo
Facebook
Bli med på Latin-Amerikagruppenes jubileumskonferansen 2017!
13. -15. oktober, kl. 18:00-17:00
LAG
Kolstad gata 1 på Tøyen. Pubdebatten blir på Siste Sang på Grønland.