Foto: Dasic Fernandez

Foto: Dasic Fernandez

Dette skjer

Bli med på et arrangement i nærheten av deg!
Følg oss på:
Situasjon for sosialbevegelser etter årets presidentvalg i Colombia, og arbeid for regional integrering nedenfra.
24. oktober, kl. 19:00-21:00
LAG-Bergen
Maos, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgt.
Film- og fotoinstallasjon + samtale
2. november, kl. 15:30-18:00
Oslo World, Kulturhuset, Latin-Amerikagruppene i Norge
Kulturhuset Youngs gate 6, 0181 Oslo, Norway
Facebook