Foto: Dasic Fernandez

Foto: Dasic Fernandez

Dette skjer

Bli med på et arrangement i nærheten av deg!
Følg oss på:
25 nov

Fred nok?

​Latin-Amerikagruppene, Nobels Fredssenter, YATA Oslo og Fred i Colombia sjekker status ett år etter at fredsavtalen ble signert i Colombia. Har den politiske situasjonen endret seg? Hvilken betydning har fredsprisen hatt? Klarer myndighetene å sette avtalen ut i praksis? Har livssituasjonen til colombianerne endret seg til det bedre etter at avtalen ble signert? I løpet av fire sofasamtaler skal vi ta opp disse temaene og snakke om hva som er veien videre for Colombia.
25. november, kl. 14:00-16:00
LAGs Colombiabrigaden våren 2017, Nobels Fredssenter, YATA Oslo og Fred i Colombia
Fredssenteret
I anledning LAGs 40 års jubileum tar vi en titt på sentrale markører for organisasjonens historie. Chiapas står for tur torsdag 7. desember.
7. desember, kl. 18:00-20:30
Latin-Amerikagruppene i Norge
People's, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Facebook
​I anledning LAGs 40 års jubileum tar vi en titt på sentrale markører for organisasjonens historie. Denne gangen står Brasil på programmet.
25. januar, kl. 18:00-20:30
LAtin-Amerikagruppene i Norge
​I anledning LAGs 40 års jubileum tar vi en titt på sentrale markører for organisasjonens historie. Denne torsdagen er det Guatemala som står på programmet.
15. februar, kl. 18:00-20:30
Latin-Amerikagruppene i Norge
​I anledning LAGs 40 års jubileum tar vi en titt på sentrale markører for organisasjonens historie. Nå er det Colombia som står for tur.
15. mars, kl. 18:00-20:30
Latin-Amerikagruppene i Norge