Temasider

Følg oss på:
Er du interessert i å lese om feministisk aktivisme i Latin-Amerika? Kanskje er du spesielt interessert i klima og miljø? Eller kanskje urfolksrettigheter er det som interesserer deg mest? På temasidene samler vi artikler på ulike tema, slik at det blir lett å oppdatere seg på det du er mest interessert i.

Kjønn og likestilling

Er du interessert i å lese om feministisk aktivisme i Latin-Amerika? Her er en samling av artikler om temaet.

Klima og miljø

Her finner du en samling av tekster om klima- og miljøspørsmål.

Urfolk

Er du interessert i urfolksspørsmål i Latin-Amerika? Her finner du artikler om ulike urfolksgrupper og deres kamp for anerkjennelse og rettigheter.

Jord og mat

Her finner du artikler om matsikkerhet, jordbruk og rettigheter til jord.

Fredsprosess

Her finner du artikler om fredsprosessen i Colombia samt artikler om tidligere fredsprosesser i andre latinamerikanske land og ettervirkningene av disse.

Demokrati og diktatur

Her finner du informasjon om demokratiske og udemokratiske utvikling i Latin-Amerika.

Norsk kapital

Her finner du informasjon om norsk kapital i Latin-Amerika