LAG Bergen

Følg oss på:

Hva gjør lokallaget? Hvilke aktiviteter og grupper finnes?

Latin-Amerikagruppen i Bergen (LAG-Bergen) er et lokallag av Latin-Amerikagruppene i Norge. Vi er en solidaritetsorganisasjon som arrangerer møter, foredrag, filmvisninger, sosiale og kulturelle sammenkomster, og deltar i aksjoner og markeringer som fremmer den folkelige kampen for rettferdighet og demokrati i Latin-Amerika. Målet er å sette fokus på sosiale og politiske forhold i Latin-Amerika overfor det norske folket og faglige og politiske miljøer.


Hvordan kan jeg engasjere med i lokallaget?

Vi har reglemessige medlems- og aktivistmøter der vi planlegger arrangementer (foredrag, filmvisninger, aksjoner). Skriver artikler og debattinnlegg i lokalavisene og jobber for å rekruttere solidaritetsbrigadister som sendes til land i Latin-Amerika to ganger i år. Alt dette kan du bli med på! 


Hvordan kan jeg komme i kontakt med lokallaget og hvem sitter i styret?

Send e-post til lag.bergen@gmail.com eller via Facebook: https://www.facebook.com/LAG.Bergen

Styret består for tiden av:

Tuva Ressem

Iril Naustdal

Ivar Jørdre

Thorleif Berthelsen

Synnøve Rykkel

Sergio Blamey

Dave Watson