Kvinneutvalget

Følg oss på:

Hva gjør Kvinneutvalget?


Guatemala
Vår største samarbeidspartner har vært enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. CONAVIGUA har siden 1988 arbeidet for å fremme kvinners rettigheter. Organisasjonen driver opplæring og bevisstgjøring blant sine medlemmer fra hele landet. LAG-KU hadde prosjektsamarbed med Conavigua frem til 2015. 


Chiapas
I Chiapas samarbeider vi med flere lokale organisasjoner og kvinnekollektiver. Alle er lokalisert på landsbygda; i områder preget av konflikt og fattigdom. LAG-KUs mål er å bidra til å styrke kvinneorganisering i området, kvinners mulighet for deltakelse og tilgang til økonomiske ressurser.


Kontakt

Kvinneutvalget ønsker nye medlemmer velkommen! Møtene våre finner sted i Oslo. Ellers foregår samarbeid over e-post og telefon.

Har du lyst til å bli medlem, eller ønsker du mer informasjon om KU og arbeidet vårt?

Ta kontakt med: Kvinneutvalget i Latinamerikagruppene, Kolstadgata 1, 0652 Oslo eller skriv til: kvinneutvalgetlag@gmail.com