Følg oss på:
Filterer etter:

Gjester med blod på hendene

LAG er bekymret og forundret over gjestelisten til Oslo Freedom Forum. Flere gjester er kritisert i sine hjemland, og internasjonalt, for å ha begått grove menneskerettighetsbrudd.