Følg oss på:
Filterer etter:

Politisk seier over USA

En ny avtale mellom Bolivia og USA representerer en viktig politisk seier for Bolivia, og en ny retning for et forhold lenge preget av amerikansk dominans og intervensjonisme.

Den lange marsjen

Bolivias urfolks kamp for sine territorier kan tvinge regjeringen til å endre kurs.

TIPNIS-motorvei endelig stoppet

Etter at politiet brøt opp urfolksmarsjen mot motorvei-utbyggingen i TIPNIS lover Morales nå byggestopp og folkeavstemning om veiens framtid.

Plurinasjonalitet under press

Bolivia: Over 1500 urfolk fra lavlandet har demonstrert siden 15. august mot statens planlagte veiutbygging. Brasil har store interesser i veien, og alle er interessert i oljen.

Bolivia ut av narkotikakonvensjon

FN går ikke med på å fjerne kokabladet fra lista over narkotiske stoffer. Derfor har Evo Morales trukket Bolivia ut av FNs narkotikakonvensjon.

Internasjonal Solidaritet

De siste dagene har LAG mottatt mange brev med kondolanser fra våre partnere i Latin-Amerika. Vi legger dem ut her for at de skal kunne leses av alle.

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.

Kokakampanje

Grasrotorganisasjonane i Bolivia samlast framfor den amerikanske ambassaden i protest mot USA sin manglande vilje til å legalisere kokabladet i FN.

Gazolinazo

LAGs samarbeidsorganisasjon i Bolivia, CEADL, er enige i nødvengheten for kutt i drivstoffsubisidier, men kritiserer MAS-regjeringen for manglende dialog med sivilsamfunnet i gjennomføringen av dekret 748.