Følg oss på:
Filterer etter:

Plurinasjonalitet under press

Bolivia: Over 1500 urfolk fra lavlandet har demonstrert siden 15. august mot statens planlagte veiutbygging. Brasil har store interesser i veien, og alle er interessert i oljen.

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.