Følg oss på:
Filterer etter:

Vil kutte mer og mer regnskog

Den brasilianske kongressen og senatet har godkjent en ny lov som åpner for avskoging i enorme områder i Amazonas. Nå står og faller den endelige avgjørelsen på president Dilma.

Favelaene ryddes før OL

Oppryddnngsprosjektet myndighetene i Rio de Janeiro har startet, går hardt utover innbyggerne i favelaene.

Okkuperer Belo Monte

Over 600 demontranter okkuperer damprosjektete Belo Monte i brasilianske amazonas.

Nei til Belo Monte

I dag vart det holdt aksjonar over heile verda mot utbygging av den gigantiske vanndammen Belo Monte. I Oslo overrekte me brev til den brasilianske ambassaden.

Brasil krev lokalt innhald

Brasilienske styresmakter set seg mål om 90 prosent lokalt innhald i oljesektoren. Selskapa må bruke lokale varer og tenester. Statlege Petrobras den største syndaren.

Brasilensk imperialisme

Brasil har investert store politiske og økonomiske ressurser i regional integrering. Men fører denne type utvikling til territoriell fragmentering av regionen?

Kontroversielt vasskraftverk

Brasilienske miljømyndigheiter gjev løyve til det enorme vasskraftanlegget Belo Monte. Energi er sikra til landets industri trass enorm motstand frå urfolks- og miljøorganisasjonar.

Post Lula

Med kvinnelig president og økonomisk vekst kan fremtiden se lys ut for brasils befolkning. Men kommer de fattige godt ut av høye internasjonale råvarepriser og vil kvinnen forbedre kvinners situasjon?

Brasil: fem miljøaktivister drept

Rett etter helgen ble en aktivist for jordløse bønder funnet drept. Han er det femte offeret på tre uker i en konflikt som trolig handler om regnskogshogst og jordtilgang i delstaten Para.