Følg oss på:
Filterer etter:

Favelaene ryddes før OL

Oppryddnngsprosjektet myndighetene i Rio de Janeiro har startet, går hardt utover innbyggerne i favelaene.

Brasil krev lokalt innhald

Brasilienske styresmakter set seg mål om 90 prosent lokalt innhald i oljesektoren. Selskapa må bruke lokale varer og tenester. Statlege Petrobras den største syndaren.

Brasilensk imperialisme

Brasil har investert store politiske og økonomiske ressurser i regional integrering. Men fører denne type utvikling til territoriell fragmentering av regionen?

Post Lula

Med kvinnelig president og økonomisk vekst kan fremtiden se lys ut for brasils befolkning. Men kommer de fattige godt ut av høye internasjonale råvarepriser og vil kvinnen forbedre kvinners situasjon?

Brasil rådgjev gamal koloniherre

Portugal slit etter finanskrisa. Kloke av skade frårådar Brasil sin president Dilma Roussef og tidlegare president Lula Portugal å ta imot IMF sine råd.

Nei til bygging av monsterdemning

Tirsdag marsjerte hundrevis av indianere gjennom regjeringskvartalet i Brasilia. De demonstrerte mot byggingen av vannkraftprosjektet Belo Monte.

Likestilling i fokus

Dilma Rousseff tar over presidentvervet i Brasil. Lula sine sosoiøkonomiske reformer skal oppfølgast og Brasil sin fyrste kvinnelege president vil også setje likestilling på dagsorden.