Følg oss på:
Filterer etter:

Post Lula

Med kvinnelig president og økonomisk vekst kan fremtiden se lys ut for brasils befolkning. Men kommer de fattige godt ut av høye internasjonale råvarepriser og vil kvinnen forbedre kvinners situasjon?

Homopartnerskap i Brasil

Homofile og lesbiske får no rett til partnerskap med same økonomiske og sosiale rettar som heterofile.

Likestilling i fokus

Dilma Rousseff tar over presidentvervet i Brasil. Lula sine sosoiøkonomiske reformer skal oppfølgast og Brasil sin fyrste kvinnelege president vil også setje likestilling på dagsorden.