Følg oss på:
Filterer etter:

Okkuperer Belo Monte

Over 600 demontranter okkuperer damprosjektete Belo Monte i brasilianske amazonas.

Nei til Belo Monte

I dag vart det holdt aksjonar over heile verda mot utbygging av den gigantiske vanndammen Belo Monte. I Oslo overrekte me brev til den brasilianske ambassaden.

Brasilensk imperialisme

Brasil har investert store politiske og økonomiske ressurser i regional integrering. Men fører denne type utvikling til territoriell fragmentering av regionen?

Kontroversielt vasskraftverk

Brasilienske miljømyndigheiter gjev løyve til det enorme vasskraftanlegget Belo Monte. Energi er sikra til landets industri trass enorm motstand frå urfolks- og miljøorganisasjonar.

På kant med Amazonas

Helt inntil platået hvor Hydro har tillatelse til å utvide gruvedriften i Amazonas er en fredet regnskog. Det store spørsmålet er om dyrene noengang vil komme tilbake.

Motivasjonen bak regnskogavtalen

Når Norge gir Brasil én milliard dollar for å bidra til å stoppe den store avskogingen i Amazonas, er det ikke bare for å være grei.

Nei til bygging av monsterdemning

Tirsdag marsjerte hundrevis av indianere gjennom regjeringskvartalet i Brasilia. De demonstrerte mot byggingen av vannkraftprosjektet Belo Monte.