Følg oss på:
Filterer etter:

Vil kutte mer og mer regnskog

Den brasilianske kongressen og senatet har godkjent en ny lov som åpner for avskoging i enorme områder i Amazonas. Nå står og faller den endelige avgjørelsen på president Dilma.

Nei til Belo Monte

I dag vart det holdt aksjonar over heile verda mot utbygging av den gigantiske vanndammen Belo Monte. I Oslo overrekte me brev til den brasilianske ambassaden.

Brasil krev lokalt innhald

Brasilienske styresmakter set seg mål om 90 prosent lokalt innhald i oljesektoren. Selskapa må bruke lokale varer og tenester. Statlege Petrobras den største syndaren.

Brasilensk imperialisme

Brasil har investert store politiske og økonomiske ressurser i regional integrering. Men fører denne type utvikling til territoriell fragmentering av regionen?

Kontroversielt vasskraftverk

Brasilienske miljømyndigheiter gjev løyve til det enorme vasskraftanlegget Belo Monte. Energi er sikra til landets industri trass enorm motstand frå urfolks- og miljøorganisasjonar.

Brasil: fem miljøaktivister drept

Rett etter helgen ble en aktivist for jordløse bønder funnet drept. Han er det femte offeret på tre uker i en konflikt som trolig handler om regnskogshogst og jordtilgang i delstaten Para.

På kant med Amazonas

Helt inntil platået hvor Hydro har tillatelse til å utvide gruvedriften i Amazonas er en fredet regnskog. Det store spørsmålet er om dyrene noengang vil komme tilbake.

Motivasjonen bak regnskogavtalen

Når Norge gir Brasil én milliard dollar for å bidra til å stoppe den store avskogingen i Amazonas, er det ikke bare for å være grei.

Nei til bygging av monsterdemning

Tirsdag marsjerte hundrevis av indianere gjennom regjeringskvartalet i Brasilia. De demonstrerte mot byggingen av vannkraftprosjektet Belo Monte.