Følg oss på:
Filterer etter:

Hvilke interesser?

Hvilke norske interesser i Colombia er viktigere enn menneskerettigheter? Les Colombia-nettverkets kronikk i Klassekampen i dag.

Frihandelsavtaler uten offentlig styring

Det må bli slutt på at frihandelsavtaler Norge inngår i stor grad holdes utenfor demokratiske prosesser. Les LAG-medlem Eilif Hartwigs kronikk i Dagsavisen.

Stopp colombiaavtalen!

I Colombia er det farligere å stifte fagforening enn geriljaorganisasjon sier Daniel Rico Sepa, gjest under Industri og Energi sitt landsmøte i Oslo.

Video om Sodexo i Colombia

Sodexo-arbeidere i Colombia forteller om ubetalt overtid, trusler mot fagforeninger og kampen for å overleve på Sodexos lønninger.

Ny massegrav

Nok en massegrav er funnet i Colombia. Uribe nekter for at hans politikk har bidratt til å forverre menneskerettighetssituasjonen i landet.

Hvem bestilte denne?

Aktiv samfunnsdebatt rundt Norges interesser i frihandelsavtalen med Colombia møtes med lukkethet hos NHD. Innlegg på trykk i Ny Tid 20. august.

Humanitær krise

Millioner av mennesker lever som interne flyktninger i Colombia. Colombianske advokater frykter at frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia vil bidra til å forverre situasjonen.

Ny start?

Etter diplomatisk krise har Chavez og Colombias nyvalgte president Santos gjenopprettet kontakt.

SV mot frihandelsavtale

Internasjonal leder i SV Ivar Johansen er klar på at frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ikke bør ratifiseres.