Følg oss på:
Filterer etter:

Fortsatt straffefrihet

Selv om mange håpet på bedringer har Santos-styret i Colombia verken gitt mer sikkerhet til fagforeningsaktivister eller økt oppklarings- og domfellingsandelen for gamle saker.

Fagbevegelse mot frihandelsavtale

AFL-CIO er ikke imponert over president Santos tiltak mot drap på fagforeningsaktivister og andre i sivilsamfunnet i Colombia. Mandag ba de Obama utsette frihandelsavtalen.

Chiquita: våpen, bananer og kokain

I Colombia har Chiquita smuglet våpen for de paramilitære, betalt begge sider i borgerkrigen for vakthold og smuglet kokain på båtene sine til Europa, i følge frigitte interne dokumenter.

Fagbevegelse er risikosport

90 tillitsvalgte ble drept i 2010 på grunn av sitt engasjement. Over halvparten av drapene var i Colombia.

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.

Colombia værre enn Sudan

Ny statistikk viser at Colombia no har det høgaste talet interne flyktningar i verda. Colombia har dermed overgått Sudan.