Følg oss på:
Filterer etter:

Militarisering med hjelp fra nord

Den colombianske militariseringsmodellen eksporteres til Mellom-Amerika. Honduras godkjente forrige uke en lov som gir militæret fullmakt til å ta over politiets oppgaver.

Liten sjanse for rettferdighet

Mulighetene for restitusjon er små for ofrene i Colombia. Det nasjonale rrettsystemet er svakt og undergraves stadig, og colombianske jurister fortsetter å være ofre for vold og trusler.

Den vanskelige returen

Denne uken arrangerer LAG og PBI tre møter om jord og konflikt i Colombia med den colombianske menneskerettighetsforkjemperen Ingrid Vergara fra organisasjonen MOVICE.

Gjester med blod på hendene

LAG er bekymret og forundret over gjestelisten til Oslo Freedom Forum. Flere gjester er kritisert i sine hjemland, og internasjonalt, for å ha begått grove menneskerettighetsbrudd.

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.

LAG krev større openheit

LAG leverte i lag med 20 organisasjonar eit opprop til Giske om større openheit rundt frihandelsavtalene.

Colombia værre enn Sudan

Ny statistikk viser at Colombia no har det høgaste talet interne flyktningar i verda. Colombia har dermed overgått Sudan.

Kvinnene som vever fred

Kolombianske myndigheter hevder at det ikke lenger finnes paramilitære grupper. Men flere illegale væpnede grupper sprer frykt i dag. Kvinnene i La Guajira nekter å gi etter.