Følg oss på:
Filterer etter:

På flukt

Colombia toppar fortsett verdslistene, narkohandelen tvingar folk på flukt i Mexico og Guatemala, og på Haiti jagas folk bort frå nødleirane. Les Flyktninghjelpens nye rapport.

Ecuador kuttar investeringsavtaler

Correa meiner avtalene står i strid med grunnlova og suvereniteten til landet. Investeringsavtaler er kritisert for gje private selskap makt over demokratiske institusjonar.

Innspill til statsbudsjettet 2012

SV har inviteret LAG og andre til å komme med innspill til statsbudsjettet for 2012. Vi foreslår å støtte Ecuadors Yasuní-prosjekt, og fjerne støtten fra Oslo Freedom Forum.

Ecuador bøtlegg Chevron

Det amerikanske oljeselskapet Chevron er dømt til å betale en erstatning på over 48 milliarder kroner for miljøødeleggelser i Amazonas-området i Ecuador.

Latin-Amerika utfordrer det etablerte

Sosiale, politiske og økonomiske endringsprosesser drevet fram av sosiale bevegelser dominerer det latinamerikanske kontinentet. Ecuador framstår som et lokomotiv innenfor disse endringene.

Regional integrering - ALBA

- Med ALBA driver vi praksis, ikke teori, sier Venezuelas president Hugo Chávez. Hva ligger bak det latinamerikanske handelssamarbeidet som er tuftet på motstand mot kapitalismen, og som har bærekraftig utvikling og utjevning av sosiale forskjeller som mål?

Ecuador søker stabilitet i arbeidslivet – arbeid gir utvikling

Etter 25 år med liberalisering og stadig svekkelse av arbeidslovgivningen var 70 % av alle ansettelser i Ecuador på deltid. Det hindret forsøk på sosial utjevning og regjeringen Correa var nødt til å ta grep.

Et alternativ fra sør- Banco del Sur

I rekken av alternativer som lanseres fra det latinamerikanske kontinentet har Ecuador kommet med et forslag til økonomisk samarbeid som utfordrer dagens økonomiske og politiske maktstrukturer. Forslaget står for en ny helhetlig regional finansstruktur med utgangspunkt i det regionale politiske samarbeidet UNASUR , basert på tre pilarer. I sentrum finner vi en alternativ utviklingsbank, Banco del Sur. Banken søker å redefinere utviklingskonseptet i retning av samfunnsmessig utvikling.

I kamp mot klimaendringene – la oljen ligge

Ecuador har siden de første oljefatene ble hentet ut av regnskogen på begynnelse av 1970-tallet basert sin økonomi på eksport av olje. De sosiale og miljømessige konsekvensene av utvinningen har vært enorme. Det var derfor til stor applaus fra miljøvern- og solidaritetsorganisasjoner verden over at ecuadorianske myndigheter i 2007 lanserte ideen om å la oljen ligge i nasjonalparken Yasuní.