Følg oss på:
Filterer etter:

Alternative medier i Latin-Amerika

Mediekanaler i Latin Amerika har tradisjonelt vært samlet på få og mektige hender. Politikere og handelsmenn har dominert hva den jevne latinamerikaner får av informasjon. Som reaksjon på dette har det vokst frem en sterk bevegelse av frie medier for å gi et bredere og mer nyansert bilde på verden. På vårt brigadeopphold har vi møtt flere av disse uavhengige røstene.

En seier for urfolksfrigjøring

Etter 13 år som politisk fange i Mexico er Alberto Patishtan nå fri. Gjennom rettighetsarbeidet og aktivismen Patishtan har gjort i løpet av tiden han satt fengslet har han hjulpet mange andre fanger med å få sin frihet.

Protester etter valget i Honduras

Venstresida i Honduras tar til gatene etter omstridt valgseier til den konservative Juan Hernandez. "Hernandez’ seier betyr en videreføring av de siste fire årenes ekstremangrep på sivilsamfunnet i Honduras", sier styreleder i Latin-Amerikagruppene, Tore Støve

Valgobservatør til El Salvador?

Samordningsgruppa for El Salvador ser på muligheten for å sende valgobservatører til El Salvador i feburar 2014. Vil du reise?

Enighet om nytt avtalepunkt i fredsforhandlingene i Colombia

Colombias regjering og Farc tar sakte, men sikkert skritt mot en fredsavtale. – Viljen til fred er langt større enn tidligere, sier tidligere daglig leder i LAG Kristina Johansen til Klassekampen.

Samling i bånn for ALBA

"Selv om regjeringer må gå vil de sterke sosiale bevegelsene fortsette kampen", uttaler gjest under LA-uka, Yanina Venier til klassekampen i et intervju om veien videre for ALBA-samarbeidet.

Farlig journalisme i Mexico

Sør-Brigadist og journalist, Nestor Abel Jimenez Diaz, forteller om situasjonen for uavhengige journalister i Mexico, som preges av vold og undertrykking.

Vi må ha rettferdighet!

For å bedre menneskerettighetssituasjonen i Chiapas må de ansvarlige stilles for retten og fengsles, vi må ha rettferdighet, sier sør-brigadist Felipe til Amnesty Norge.

Stor 40 årsmarkering av kuppet i Chile

Kuppet mot Allende 11. september for 40 år siden ble behørig markert i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.