Følg oss på:
Filterer etter:

Fortsatt straffefrihet

Selv om mange håpet på bedringer har Santos-styret i Colombia verken gitt mer sikkerhet til fagforeningsaktivister eller økt oppklarings- og domfellingsandelen for gamle saker.

Fagbevegelse mot frihandelsavtale

AFL-CIO er ikke imponert over president Santos tiltak mot drap på fagforeningsaktivister og andre i sivilsamfunnet i Colombia. Mandag ba de Obama utsette frihandelsavtalen.

Chiquita: våpen, bananer og kokain

I Colombia har Chiquita smuglet våpen for de paramilitære, betalt begge sider i borgerkrigen for vakthold og smuglet kokain på båtene sine til Europa, i følge frigitte interne dokumenter.

Bolivia ut av narkotikakonvensjon

FN går ikke med på å fjerne kokabladet fra lista over narkotiske stoffer. Derfor har Evo Morales trukket Bolivia ut av FNs narkotikakonvensjon.

Brasil krev lokalt innhald

Brasilienske styresmakter set seg mål om 90 prosent lokalt innhald i oljesektoren. Selskapa må bruke lokale varer og tenester. Statlege Petrobras den største syndaren.

En lysere fremtid?

Cuba står ovenfor omfattende reformer, blant annet i arbeidslivet. Hva kan de gjøre for å sikre arbeidsplasser og drive lønnsomme bedrifter?

Arbeiderne støtter studentene

Motstanded mot Piñera vokser. Fagforeningene for offentlig sektor og gruvearbeiderne støtter de demonstrerende studentene i Chile. 900 demonstranter er arrestert.

Fagbevegelse er risikosport

90 tillitsvalgte ble drept i 2010 på grunn av sitt engasjement. Over halvparten av drapene var i Colombia.

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.