Følg oss på:
Filterer etter:

Oppretthold ambassaden i Caracas!

UD vil legge ned ambassaden i Caracas. LAG oppfordrer den rødgrønne regjering til å støtte velferdsstater i Latin-Amerika - ambassaden må opprettholdes.

Urfolk under voldsomt press i Mexico

Bak løftet om fattigdomsbekjempelse skjuler det seg sterke økonomiske og politiske interesser, skriver Eva Maria Fjellheim i kommentar til TV2-sak om FN-støttede hus.

Urfolk mot urfolk i Bolivia

Konflikten mellom urfolk i lavlandet og den urfolksledede regjeringen i Bolivia har tilspisset seg det siste året, skriver Cecilie Hirsch.

Urfolk i Chiapas vil ikke bo i FNs hus

Med støtte fra FN bygger meksikanske myndigheter moderne småbyer til landets fattigste. Fattige urfolk i Chiapas vil ikke bo i dem, skriver Maria Korkunc.

Nyt koloniene

"Nyt Afrika-kampanjen er banal og naiv. Kirkens Nødhjelp er nyttige idiotar og slår eit slag for storkapitalen." skriver Heidi Lundeberg, daglig leder i LAG i Manifest tidsskrift.

Zapatistkampen ikke lettere

- Det vil bli lagt mer press på dem [zapatistene] og mot bevegelsen, sier Eva Fjellheim fra LAG til Landbrukstidende etter at høyre-konservative Peña Nieto ble valgt som president i Mexico.

Biene i Chiapas

Biene, eller Las Abejas på spansk, organiserer seg i kamp for autonomi og rettferdighet på grasrota i Chiapas i Mexico.

Utfordrer kuppmakerne

I Honduras har motstandsfronten mot kuppet begynt marsjen mot valget neste år. Klassekampen har intervjuet Betty Matamoros og Carlos Amador.

Brigadistene på Ringerike folkehøyskole

Brigadistene fra MST har vært på skoleturné hvor de har fokusert på viktigheten av bærekraftig matproduksjon både i Norge og i land i sør.