Følg oss på:
Filterer etter:

Latin-Amerikas alternativ til frihandel

Dagens frihandelsavtaler lukkas ikkje i å skape vekst som kjem verdas mange fattige til gode. I Latin-Amerika derimot settast mål og middel i rett rekkjefølgje. ALBA brukar handel som eit verkemiddel for lokal produksjon og med forståing for landa sine ulike situasjonar drivast solidaritet i praksis.

Statoil til Cuba

Sammen med spanske Repsol starter Statoil prøveboring i kubansk farvann denne uken.