Om Latin-Amerikagruppene i Norge

Sammen med sosiale bevegelser kjemper vi for rettferdighet, demokrati og fred
Følg oss på:

OM LAG

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon, basert på frivillig engasjement. Vi kjemper sammen med de som jobber for en bedre framtid i regionen og sprer informasjon om forholdene i Latin-Amerika.