Følg oss på:

Politiske uttalelser

Her finner du politiske uttalelser vedtatt av LAGs landsmøte.

Landsmøtet 2017:

ETT ÅR I STRAFFEFRIHET FOR DRAPET PÅ BERTA CÁCERES – LA OSS IKKE GLEMME

Ett år har gått siden Berta Cáceres ble drept. På kvelden 3. mars 2016 tok en gruppe leiemordere ledet av en militær tjenestemann seg inn i huset og tok livet hennes.

8 MARS 2017 – STØTT OPP OM DEN INTERNASJONALE KVINNESTREIKEN

Kvinner i hele verden har sett seg lei volden de utsettes for både fysisk, økonomisk og verbalt. Det mobiliseres nå til kvinnestreik i flere latinamerikanske land, som en del av den internasjonale kvinnestreik-bevegelsen. LAG støtter aksjonen og deres krav om kvinners fysiske integritet og rettsikkerhet!

DEN FOLKELEGE KAMP OG DEN NYLIBERALE MOTOFFENSIVEN I LATIN-AMERIKA

Den globale politiske og økonomiske eliten har alltid vore interessert i Latin-Amerika sine resursar. Men venstreorienterte land har forsøkt å hindre denne utplyndringa av kontinentet, og gje sine folk sjølvråderett og rettferdig fordeling av økonomien. Vil desse endringsprosessar framleis halde fram og styrke seg?

RETTFERD OG SIKKERHEIT FOR COLOMBIANSKE AKTIVISTAR

I solidaritet med CNA Colombia og dei colombianske sosiale rørslene, krev LAG Norge rettferd og sikkerheit for colombianske aktivistar og menneskerettsforkjemparar.