Koordinator i Guatemala

Vil du jobbe med LAG og brigadeprosjektet i Guatemala?
Følg oss på:
I 2019 skal to norske solidaritetsbrigader med 10 deltakere til Guatemala og i forbindelse med dette ser vi etter en koordinator som sammen med CUC og Conavigua vil ha hovedansvaret for gjennomføringen av de norske brigadene, samt legge til rette for de andre utvekslingene.

Utlysning

Vi utlyser et 100 % engasjement i et år. Vi søker i utgangspunktet én person til stillingen, men det er mulig å dele den. Stillingen innebærer å ha hovedansvaret for at LAGs solidaritetsbrigader i Guatemala blir gjennomført på en forsvarlig og vellykket måte i tråd med prosjektets mål og i samarbeid med partnerne våre i Guatemala og administrasjonen i Norge. Koordinatoren representerer LAG overfor myndighetene, samarbeidspartnere og andre aktører i Guatemala.

Ansvarsområder:

 • Tilrettelegging av den norske brigadens opphold i Guatemala
 • Bistå brigaden i planlegging og gjennomføring av informasjonsarbeid, produksjon av nyhetsstoff og reportasjer til LAGs hjemmeside/blogg, publikasjoner og andre media. Daglig kontakt med brigaden, samarbeidspartnere og eventuelt lokale myndigheter
 • Ansvar for administrasjon og økonomistyring av prosjektet lokalt
 • Oppfølging av samarbeidspartnernes arbeid på Sør-Nord- og Sør-Sør-utvekslingene
 • Rapportere til prosjektleder og Brigadestyret i Norge

 

Kompetansekrav:

 • Kjennskap til LAG og Brigadeprosjektet
 • Kjennskap til Guatemala og Latin-Amerika
 • Erfaring med pedagogisk arbeid
 • Erfaring med informasjonsarbeid og mediearbeid
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftlig og muntlig på spansk og norsk

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Organisasjonserfaring
 • Erfaring med økonomistyring
 • Like å samarbeide tett med andre mennesker
 • Evne til å formidle kunnskap og informasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig og under tidspress
 • Relevant høyere utdanning. Yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Det forventes at koordinator er fleksibel med tanke på arbeidstid og oppfølgingsreiser

Tiltredelse: Desember 2018
Arbeidssted: Guatemala
Lønn: Lønnstrinn 45, Statens lønnsregulativ.

Søknadsfrist:  21. mai 2018. Søknad og CV sendes per e-post: brigade@latin-amerikagruppene.no

Mer info: Se www.latin-amerikagruppene.no

Kontakt: Medarbeideransvarlig i styret, Elin Cecilie Ranum elinranum@gmail.com/9622 9600 eller Prosjektleder, Nina Luhr brigade@lagnorge.no/ 9008 9535

 


Om LAG

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon. Vi driver et utvekslingsprosjekt sammen med Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) i Brasil, Conavigua og Comité de Unidad Campesina (CUC) i Guatemala samt el Coordinador Nacional Agrario (CNA) i Colombia. Utvekslingen som hovedsakelig er finansiert av Fredskorpset har 36 deltakere i alderen 18-35 deltar hvert år.