LAG søker prosjektmedarbeider

Følg oss på:
Vårt viktigste prosjekt er Solidaritetsbrigadene – et utvekslingsprosjekt sammen med grasrotbevegelser i Latin-Amerika. I 2018 sender LAG 20 unge mennesker til å jobbe med De Jordløses Bevegelse (MST) i Brasil og fra august til november tar vi imot 2 aktivister derfra samt 2 fra bondebevegelsen i Colombia. Disse 4 aktivistene skal jobbe sammen med aktivister i LAG. Nå søker vi etter en medarbeider til en 3 månedsverk prosjektstilling.

Stillingsbeskrivelse:

De 4 aktivistene skal lære om norsk fagbevegelse, bondebevegelse og sivilsamfunnets muligheter og begrensinger i det norske demokratiet. Brigaden skal for øvrig drive informasjonsarbeid og nettverksbygging i Norge sammen med den norske brigaden som kommer hjem i juni 2018. 

Prosjektmedarbeideren vil ha ansvar for planleggingen av utvekslingen (1 månedsverk før sommerferien), samt oppfølging og koordinering av deltakerne i samarbeid med LAGs frivillige under selve utvekslingen (2 månedsverk i perioden august-november. Det må også påregnes noe tolking, informasjonsarbeid, administrasjon og rapportering. Det er ønskelig at personen kan delta på forberedelseskurset brigadistene vil ha i Brasil i juni. 

 Detaljer rundt oppstart avtales i forkant av ansettelse.

 

Vi søker en person som:

 • kjenner LAG og solidaritetsbrigadene
 • brenner for å støtte sosiale bevegelsers rolle som endringsaktører
 • har god kjennskap til relevante norske politiske prosesser og sivilsamfunnet i Norge
 • kan representere LAG på en god måte overfor våre partnere i Latin-Amerika
 • kan uttrykke seg godt skriftlig og muntlig på spansk og norsk.
 • liker å samarbeide tett med andre mennesker og har evnen til å motivere
 • kan formidle og tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon
 • jobber selvstendig og under tidspress
 • har organisasjonserfaring
 • har pedagogiske evner

Vi kan tilby:

 • Samarbeid med spennende, internasjonale partnere og mennesker
 • Organisasjonserfaring i et internasjonalt miljø
 • Et spennende, hyggelig og lærerikt arbeidsmiljø på Solidaritetshuset
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til å være med og forme stillingen

Tiltredelse: Primo mai

Lønn: Lønnstrinn 40

Søknadsfrist: 19. mars 2018

Søknad og CV sendes til brigade@latin-amerikagruppene.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til prosjektleder Nina Luhr på brigade@latin-amerikagruppene.no eller +47 900 89535  

Om LAG

LAG er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon med lokallag i hele landet. Vi arbeider for en rettferdig, fredelig og demokratisk utvikling i Latin-Amerika. Vi samarbeider med en rekke latinamerikanske grasrotorganisasjoner og driver informasjonsarbeid i Norge.