Tidsskriftet LatinAmerika søker redaktør

Følg oss på:
LatinAmerika søker redaktør med interesse for journalistikk og latinamerikansk politikk og samfunn.

Om LatinAmerika: 

LatinAmerika er tidsskriftet til Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Bladet kommer ut 2-3 ganger i året og har et opplag på 1100 eksemplarer. LatinAmerika skal ta opp aktuelle tema i regionen, og samtidig ta opp saker og tema som en ikke nødvendigvis omtales i andre norske medier.

Tidsskriftet inneholder nyheter, kulturstoff, politikk, reportasjer, kronikker, bilder og annet aktuelt stoff både direkte fra Latin-Amerika og fra latinamerikanske miljøer i Norge. Særlig ønsker LatinAmerika å skrive om sosiale gruppers arbeid for endringsprosesser i de latinamerikanske landene, med fokus på arbeiderrettigheter og fagforening, urfolk og kvinner.

LatinAmerika er redaksjonelt uavhengig av LAG.


Om redaktørrolla: 

Som redaktør har du det overordna ansvaret for tidsskriftet LatinAmerika. Du er leder for redaksjonen og har det overordna faglige og etiske ansvaret for innholdet i bladet. Du vil ha en redaksjon på 5-10 medlemmer i ryggen. Sekretariatet i LAG bistår med administrative oppgaver og andre oppgaver etter behov. 

Redaktørrolla er et ulønna verv. Det kan for eksempel passe for journaliststudenter som søker redaksjonell erfaring eller studenter innen samfunnsvitenskaplige fag med interesse for Latin-Amerika og journalistikk. 

Kvalifikasjoner: 

- Erfaring med journalistikk og/eller redaksjonell erfaring
- Interesse for latinamerikansk politikk og engasjement for utviklingsspørsmål
- Kjennskap til tidsskriftet og LAG er en fordel


Om du er interessert i å bli redaktør, send en mail der du forteller litt om deg selv og hvorfor du vil bli redaktør til latinamerika@gmail.com, med info@latin-amerikagruppene.no i kopi. Kandidater vil bli vurdert fortløpende.  

For mer informasjon om LatinAmerika, sjekk ut www.lagnorge.no/tidsskrift


LatinAmerika søker også flere redaksjonsmedlemmer. Om du har lyst til å sitte i redaksjonen, ta kontakt!