Vil du være praktikant i Latin-Amerikagruppene i Norge?

Følg oss på:
Praksisplass ledig ved LAGs hovedkontor i Oslo for høstsemesteret 2020. Søknadsfrist 21. juni 2020.

Latin-Amerikagruppene i Norge søker etter en praktikant i minst 40 % stilling (to arbeidsdager i uka) til vårt kontor i Oslo høsten 2020. Arbeidstid kan også tilpasses praktikantens ønske. Praksisoppholdet er ulønnet og kan inngå som del av masterstudie for deg som har et integrert praksisemne.

Latin-Amerikagruppene i Norge er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som støtter sosiale bevegelser sin kamp i Latin-Amerika gjennom informasjonsspredning, holdnings- og handlingspåvirkning i Norge. 

Praktikantoppholdet vil gi deg erfaring med arbeidsoppgaver innenfor mediearbeid og informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning, i tillegg til dyp kunnskap om Latin-Amerikas politikk, sosiale kamper og grasrotorganisasjoner. Dette kan ta form ved å skrive pressemeldinger, skrive artikler til nettsiden, bistå redaksjonen til LAGs tidsskrift, samt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Du får en balansert blanding av praktiske og faglige oppgaver knyttet til solidaritetsarbeid med Latin-Amerika. Praktikanten vil jobbe sammen med sekretariatet og aktivister i Latin-Amerikagruppene i Norge


Ønskede kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning eller erfaring fra organisasjonsarbeid
- Erfaring med publisering og kommunikasjon i sosiale medier.
- Kunne jobbe godt i team, men samtidig evne å ta selvstendig initiativ.
- Positiv innstilling og fleksibilitet – kunne ta utfordringer på strak arm.
- Interesse for spørsmål knyttet til Latin-Amerika.
- God skriftlige og muntlig fremstillingsevne på norsk.
- Spansk og/eller portugisiskkompetanse er en fordel.


Aktuelle arbeidsoppgaver:

Informasjonsarbeid
- Oppdatering av LAGs nettside og sosiale medier.
- Delta i planlegging og gjennomføring av LAGs deltakelse på Globaliseringskonferansen 2020 (4.-6. september).
- Delta i planlegging og gjennomføring av Latin-Amerikauka (7.-13. september).
- Andre oppgaver: pressemeldinger, nyhetsbrev, kontakt med medier eller andre infoaktiviteter rettet mot norske medier (artikler, reisebrev og oversettelser).

Organisasjonsarbeid
- Delta på møter og andre aktiviteter på kontoret
- Bistå i arbeidet med uttaket av brigade
- Mulighet for å bidra inn i rapportering og søknad til Norec og Norad

Arbeidsoppgavene vil tilpasses den som får praksisplassen.

Spørsmål kan rettes til daglig leder på telefon: 416 10 952, eller epost: asa@lagnorge.no

Søknad og CV sendes til samme adresse innen 21. juni 2020.