Følg oss på:
LAG bidrar til debatten om Latin-Amerika i Norge ved å produsere mer kunnskap om regionen og Norges forhold med kontinentet. I vår innsats for en dypere analyse av Latin-Amerika produserer vi av og til bøker som kan utfylle det norske bildet av landområdet, med fokus på perspektiver fra grasrota.