Se den folkelige domstolen!

Følg oss på:
Latin-Amerikagruppenes vårbrigade til Guatemala 2016 inviterte til en folkelig domstol 11. mars 2017, der norske investeringer ble gått i sømmene på. Eksperter og vitner fra Guatemala, Honduras, Brasil og svensk Sapmi ble inverert til å legge frem sine historier, sin forskning og sine refleksjoner. Du kan hele den folkelige domstolen her!

I del en får du høre Eirik Vold gi en geopolitisk kontekst, du kan se Maria Canil fra den guatemalanske enkeorganisasjonen CONAVIGUA holde en invocación (tradisjonell mayaseremoni), Rodrigo Santana fra Pataxó-folket i Brasil forteller om hvordan eukalytus støttet av norske oljepenger driver ut folket hans og Ivonete Gonçalves de Souza fra forskningssenteret CEPEDES i Brasil legger frem forskningen sin på miljø- og samfunskonsekvenser av eukalyptus. Tidligere sametingspresident Lars-Anders Baer kommer til slutt med en kommentar der han sammenligner med samenes kamp i Norden.

I del to får du høre datteren av den drepte menneskerettighetsforkjemperen Berta Cáceres fra COPINH i Honduras, Berta Zuñinga Cáceres, snakke om sikkerhetssituasjonen for aktivister i landet. Advokat Victor Fernandez fra MADJ i Honduras gir en oversikt over situasjonen i landet og Norfund sine prosjekter der. Vi får også kommentarer fra 

Per Ranestad fra Norsk Folkehjelp og politisk analytiker Gustavo Illescas fra Guatemala. 

Videre følger et innslag om urfolksrettigheter og utnytting av naturressurser ved tidligere sametingspresident Lars-Anders Baer. 

Folkedomstolen avsluttes med appeller fra Natur og Ungdom, Spire og Støttekomitéen for Vest-Sahara.