Følg oss på:
LAG og brigadeprosjektet jobber kontinuerlig med å undersøke og samle inn informasjon om viktige prosesser som finner sted i Latin-Amerika. Våre funn blir samlet og publisert i rapporter. LAG mener at det er viktig at norske forbindelser og investeringer i Latin-Amerika blir etterforsket og informert om. Derfor er dette ofte et sentralt tema i mange av våre rapporter.