Redaksjonen i LatinAmerika

LatinAmerika lages av en frivillig redaksjon basert i Oslo.
Følg oss på:

Kontakt oss

Ønsker du å skrive en artikkel, et debattinnlegg, en reportasje eller en bokanbefaling til LatinAmerika? Vi tar imot ideer og forslag til tekster og temanummer, samt bilder og kommentarer. Send inn ditt forslag til latinamerika@gmail.com, og redaksjonen gir deg videre informasjon om tekniske og innholdmessige krav.


Redaksjonsmedlemmer

Ved generelle henvendelser til redaksjonen, ta kontakt på latinamerika@gmail.com

Vil du sitte i redaksjonen?

Har du lyst til å bli med i redaksjonen? Send en kort søknad til latinamerika@gmail.com.

Kai Viljar Eidsvik

Redaktør

Frøya Torvik

Ansvarlig: Aktuelt

Gyda Stenhammer

Vilde Gjerde Lied

Jacob Becker Stockfleth

Kristian de Flon Arntsen

Katrine Myhre Holland

Grafisk utforming

Julie Messel

Marte Mørk

Brigaderedaksjon: Colombia

Marte Gravem Isaksen

Grafisk utforming

Benedicte Sørum

Lisa I. Martinsen

Uteredaksjon: Chile

Jonas Onsager

Uteredaksjon: Argentina

Ragnhild Rath Moritz-Olsen

Trym Daniel Rødvik

Brigaderedaksjon: Colombia

Malin Høyme