Arendalsuka 2024: Den store utviklingsdebatten

Hvilke områder innen utviklingsfeltet vil de ulike partiene prioritere? Hvordan vil de andre områdene i partiprogrammet henge sammen med global utvikling og rettferdighet?

I en stadig mer urolig verden har internasjonale spørsmål fått økt oppmerksomhet og blitt en viktigere sak for store deler av befolkningen. Samtidig er ikke utviklingspolitikk et felt som alltid får like stor oppmerksomhet.

I Den store utviklingsdebatten 2024 setter dette nettverket av organisasjoner et viktig fokus på de ulike partiene sin helhetlige politikk, og utviklingspolitiske prioriteringer i arbeidet med sine partiprogram fram mot valget i 2025. Hvilke områder innen utviklingsfeltet vil de ulike partiene prioritere? Hvordan vil de andre områdene i partiprogrammet henge sammen med global utvikling og rettferdighet?

Velkommen til årets store utviklingsdebatt under Arendalsuka.

Medvirkende

  • Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister, Senterpartiet
  • Espen Barth Eide, Utenriksminister, Arbeiderpartiet
  • Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Audun Herning, Partisekretær, SV
  • Lan Marie Berg, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
  • Anne Håskoll-Haugen, Journalist og debattleder

Arrangementet strømmes hvis du som oss ikke deltar fysisk :)

14. august, kl. 18:30-19:30
Forum for utvikling og miljø ++
Bærekraftscenen
Facebook