Tidsskriftlansering av LatinAmerika #2 og sommeravslutning for LAG Oslo

Velkommen til lansering av ny utgave an tidskriftet LatinAmerika + sommeravslutning for LAG Oslo!

Temaet for dette tidsskriftet er "Norge i Latin-Amerika".I Norge har det vært en lang tradisjon for samhandling med Latin-Amerika. I snart femti år har sivilsamfunnet arbeidet i solidaritet med kontinentet, og samtidig har en økende interesse fra næringslivet og staten ført til at disse båndene har blitt vevd enda tettere sammen.

I årets andre nummer av LatinAmerika finner du et utvalg tekster som utforsker de politiske, økonomiske, og mellommenneskelige relasjonene som knytter Norge og Latin-Amerika sammen, på godt og på vondt.

Med både et historisk og et nåtidsperspektiv diskuteres temaer som utenrikspolitikk, bistand, økonomiske interesser, politisk engasjement og solidaritet, og forestillinger om Latin-Amerika.

Ideen bak dette nummeret er å gi leserne tekster som nyansert og kritisk ser på historiene som har preget - og fortsetter å prege - Norges engasjement i Latin-Amerika

PROGRAM

Panelsamtale om demokratiutvikling i Latin-Amerika Med følgende:

  • Reidun Ryland fra Caritas
  • Larissa Avelar styreleder i LAG.
  • Musikkinnslag: Johan Mosquera og Maria Orieta

Vi starter på Anarres og drar så videre til Tøyenparken for å henge sammen utover kvelden! Ta med deg en venn eller fem og kom på sommeravslutning med LAG!

28. juni, kl. 18:00-20:30
LatinAmerika redaksjonen og LAG Oslo
Anarres Bokkafé, Urtegata 39, Oslo
Facebook